De biomassacentrale aan de Pascalstraat en de HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat in Zaandam hebben een vergunning gekregen om te gaan draaien.

Die vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is maandag 27 januari door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verleend aan BioForte B.V.

Dit maakte BioForte BV bekend via een persbericht. De exploitant “heeft een aantal maatregelen bij de installaties genomen die zorgen dat de verwachte NOx (stikstof) en NH3 (methaan) uitstoot van de biomassacentrale aanzienlijk lager is dan het reguliere wettelijke kader uit het Activiteitenbesluit.”

De beoordeling van de Omgevingsdienst is volgens BioForte

“dat daardoor de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ niet toeneemt. De Omgevingsdienst oordeelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de biomassacentrale en HulpWarmteCentrale meer dan gecompenseerd wordt door de afname van de stikstofdepositie als gevolg van het afschakelen van de gasketels in vijf woongebouwen in Zaandam-Oost.”

Het koppelen van die twee zaken zou volgens Johan Vollenbroek, die de vergunning betwistte, niet mogelijk zijn. De Omgevingsdienst heeft kennelijk anders geoordeeld.

Han Beckmann, directeur Bio Forte Zaanstad, zegt in het persbericht:

“Dit is een belangrijke stap om de centrale in bedrijf te kunnen nemen. We realiseren ons dat bewoners zich zorgen maken over de uitstoot van de biomassacentrale. We hebben daarom in de meest geavanceerde en nieuwste filtersystemen geïnvesteerd, zodat uitstoot minimaal is en lager dan de wettelijk toegestane normen. We zijn blij dat dit bevestigd wordt door de afgegeven vergunning van de Omgevingsdienst. In de komende weken gaan we verder met testen van de installaties.

Daarnaast we zijn nog met de gemeente in gesprek over de revisievergunning voor het gebouw. We hebben namelijk de schoorstenen moeten verplaatsen om een geavanceerde, schone rookgascondensor te kunnen plaatsen. Daarvoor hebben we het ontwerp van het gebouw moeten aanpassen en daarvoor vragen we nu een revisievergunning aan”.

Omdat ook de vergunning voor het installeren van de tweede HulpWarmteCentrale is afgegeven, kan ENGIE in de komende maanden de andere flats aansluiten op het warmtenet. Roelof Zeijlmaker, projectmanager ENGIE:

“In november en december zijn de flatgebouwen Perim en Brandaris alvast op het warmtenet aangesloten. Nu gaan we ook de IJdoorn, Noordwachter en Pharusflats één voor één aansluiten op het warmtenet. In goed overleg met de VVE’s en de woningbouwcoöperaties Parteon en Rochdale maken we een planning en informeren we daar gezamenlijk de bewoners over”.