Vergunning vergroten AH-super Koog a/d Zaan

Zaanstad heeft de AH-supermarkt van Vos onder het A8-viaduct in Koog a/d Zaan vergunning gegeven om om te breiden. De supermarkt wordt vergroot, het parkeerterrein wordt uitgebreid van 77 naar 130 plekken, de voetbalkooi komt nu naast de skatebaan.

De uitbreiding komt op het terrein tussen de winkel en de Lindenboomschool. De winkel wordt 600 m2 groter. In 2013 werden al panden langs de Raadhuisstraat gesloopt voor de uitbreiding.

Menno de Haas (ROSA) en Romkje Mathkor (GroenLinks) hebben vragen over de uitbreiding gesteld aan B&W. Ze willen weten hoe de uitbreiding is afgestemd met omwonenden. Volgens het college is dat gebeurd, maar volgens de vragenstellers is de klankbordgroep van omwonenden sinds 2016 niet meer bij elkaar gekomen. Zaanstad geeft dat toe en trekt het boetekleed aan:

“Helaas constateren wij dat de klankbordgroep niet op andere wijze is geïnformeerd over deze wijzigingen.”

De nieuwe ontsluitingsweg kan tot onoverzichtelijke situaties leiden omdat deze vlak naast het viaduct en de bushalte komt, een “verslechtering van de verkeersveiligheid” aldus de partijen. Ook de route van het schoolplein van de Lindenboomschool wordt gevaarlijker omdat die “over het parkeerterrein komt te lopen”.

Volgens de gemeente krijgen voetgangers, fietsers en auto’s op de Pinkstraat en Raadhuisstraat voorrang t.o.v. de auto’s die het parkeerterrein in- en uitrijden. Volgens Zaanstad is de nieuwe situatie overzichtelijk genoeg voor weggebruikers. De looproute voor leerlingen die over het terrein gaat wordt “verhoogd aangelegd” waardoor het ook veiliger wordt.

Voetbalkooi

De verplaatsing van de voetbalkooi (“bedoeld voor gezond en veilig sporten”) kan geen genade vinden in de ogen van de vragenstellers. Het is lastig voor de Lindenboomschool, er wordt niet in de buitenlucht gesport en kinderen moeten ook nog een drukke weg oversteken.

Volgens de gemeente is “de huidige locatie praktischer voor de leerlingen van de school” maar de voetbalkooi is niet alleen voor hen, “plaatsing onder de A8, nabij de skatebaan en trapveld, is een goed alternatief.” Bovendien komt er een nieuw voetpad.

Bezwaren

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen tot 11 juli 2018 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *