Zaanstad heeft een vergunning verleend voor het “opnieuw in gebruik nemen stookruimte en bouwen rookgasafvoer tbv. hulp warmtecentrale warmtenetwerk Zaandam Oost.”

Deze HulpWarmteCentrale (HWC) staat bij de Brandaris aan de Brikstraat 1 in Zaandam.

Het besluit dat op 2 juni is genomen, is op 15 juni gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 27 juli een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

De HWC is verbonden met de Biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 in Zaandam. Ook bij de Perim is een HWC.

Eind januari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op grond van de Wet natuurbescherming al een vergunning verleend “voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam en van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam.”

Lees hier ons dossier over de Biomassacentrale.