Het Verkadealbum ‘Waar wij wonen’ van Jac. P. Thijsse is uitgebracht in 1936. In de Verkade Experience in het Zaans Museum worden de originele aquarellen van de bekende Verkade-plaatjes en de daarbij behorende albums getoond.

De tentoonstelling is t/m 6 november in het Zaans Museum te zien.

Van 1903 tot 1940 bracht Verkade bijna jaarlijks een nieuw verzamelalbum uit. Daarin konden plaatjes worden geplakt die in verpakkingen van Verkadeproducten zaten. De verzamelalbums waren een doorslaand succes.

Het verzamelen van plaatjes was een noviteit en in navolging van Verkade kregen vele bedrijven hun klanten aan het sparen.

Van 27 van de 35 uitgegeven albums zijn de originele aquarellen bewaard gebleven. Ze worden bewaard in het Zaans Museum en wisselend tentoongesteld in de Verkade Experience.

Waar wij wonen Verkadealbum