Verpleeghuis Torenerf krijgt Roze Loper

Morgen, op vrijdag 22 januari zal in Verpleeghuis Torenerf in Wormer de Roze Loper worden uitgereikt.

De Roze Loper is een keurmerk om de sociale acceptatie en inclusie ten aanzien van LHBTI in zorg-en welzijnsinstellingen te bevorderen.

Voor Lesbische Vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele-, Transgender-en Intersekse personen is er bijvoorbeeld een groot risico dat, als ze ouder worden, in een isolement terecht komen en eenzamer worden dan heteroseksuele ouderen.

Om de leefsituatie en het welzijn van deze groep te bevorderen wordt door middel van dit keurmerk veiligheid geboden.

De Roze ouderen die nu in een instelling verblijven, moeten vaak een drempel over om zichzelf te kunnen zijn. Vooral deze ouderen zijn vaak gevoeliger en kwetsbaarder en hoewel de tolerantie en emancipatie de laatste jaren is toegenomen ervaren zij niet zelden weerstand en vooroordelen van medebewoners. In onze veranderende samenleving past een open houding om iedereen erbij te betrekken.

Ik sprak hierover met Angelique Braakman, zorgmanager van Torenerf.

“Voor de Zorgcirkel, een koepelorganisatie waartoe het verpleeghuis behoort, maar ook voor mij persoonlijk, is het van groot belang dat alle 74 bewoners individueel aandacht krijgen en zichzelf kunnen zijn”. 

Medewerkers zijn getraind om een andere manier te hanteren om het gesprek aan te gaan. Er wordt op deze manier op een persoonsgerichte manier aandacht en veiligheid aan roze bewoners gegeven.

“Hiermee wordt de betrokkenheid bevorderd en tegelijkertijd aandacht gegeven aan de diversiteit in de samenleving. Voor zorgprofessionals is aandacht voor achtergrond, identiteit, religie, leefstijl, gewoontes en gebruiken van groot belang.

Op een passende manier wordt het gesprek aangegaan. Vaak is er een aanleiding die de weerstand om voor je seksuele geaardheid uit te komen weg kan nemen. Dit is van grote invloed is voor het welzijn van de bewoner. De inwoners mogen zijn wie ze zijn en er is natuurlijk ruimte voor degene voor wie het te confronterend werkt”.

Gelukkig werd het initiatief om met de Roze Loper aan de gang te gaan door het personeel, de cliëntenraad en de vrijwilligers goed ontvangen. “Zij dragen het een warm hart toe” aldus Angelique.

De bewoners en hun familieleden zijn via het huisorgaan “Erfpraat” ook al ingelicht.

Belangrijk daarbij is dat de kinderen en kleinkinderen van bewoners die tot de LHBTI groep behoren niet vergeten mogen worden. De levensstijl die zij hebben dient geaccepteerd te worden. 

Verschillende activiteiten door het jaar heen zullen ervoor zorgen dat het niet meer onopgemerkt zal blijven dat Torenerf kiest voor een zorg waar het er niet toe doet wie of wat je bent. Iedereen is welkom ongeacht huidskleur, geloof of seksuele geaardheid.

In het kader van de toekenning van de Roze Loper zal op 22 januari een feestelijk optreden van Harald Veenstra plaatsvinden. Wormer kan vanaf die datum rekenen op een verpleeghuis met respect en verdraagzaamheid voor LHBTIQ+ personen.

Coby Voorn

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *