Niet iedereen maakt makkelijk vrienden, daarom is het handig dat je ze kan kopen.

De Orkaan doet af en toe een suggestie. Daar zijn vrienden voor.

Vandaag: Stichting Humanitas

Of Zaandams burgemeester Joris in ‘t Veld kon bedenken dat de door hem opgerichte stichting 70 jaar later zo groot zou zijn, weten we niet.

Anno 2015 geven ruim 13.000 vrijwilligers steun en vertrouwen aan meer dan 52.000 mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen…

In ’t Veld was na oprichting, net na de Tweede Wereldoorlog, de eerste voorzitter. Hij bleef dit tot in 1963. Zijn uitgangspunt was: “Geen hulp die geboden wordt vanuit de hoogte, maar hulp geboren uit een besef van saamhorigheid, van verantwoordelijkheid, ook voor het lot van de naaste die in nood verkeert.”

En dat is nog altijd actueel. Humanitas helpt mensen onafhankelijk te zijn. Daarbij hebben ze de activiteiten verdeeld over zes thema’s: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en verlies. Humanitas werkt met lokale afdelingen door het hele land. Vanuit de afdeling Zaanstreek worden voorleesprojecten, een financieel café, vriendschappelijk huisbezoeken, steun bij rouwverwerking, het schrijven van een levensboek, een klussendienst en nog veel meer zaken georganiseerd.

Als je vriendschap wilt sluiten met dit menselijke orgaan, dan kan dat voor € 30 per jaar. Je hebt dan direct het recht om mee te praten en je krijgt twee keer per jaar post: van mens tot mens.

De foto komt uit het Gemeentearchief van ZNSTD. Daar vind je er nog veel meer!