Zaanstad is volgens VVD-raadslid Casper Davelaar twee keer ‘aan een milieuramp ontsnapt’ toen vrachtwagens met palmolie kantelden op de Provincialeweg (N203) in Zaandijk.

Op dat stuk wordt aan de weg gewerkt en moet het verkeer van rijbaan wisselen. Op dat punt helt de weg licht (Davelaar: “een verraderlijke verkanting”) waardoor er op 25 oktober en 8 november tankwagens omsloegen.

Davelaar wil van B&W van Zaanstad weten of ze het met hem eens zijn dat de weg daar niet voldoet aan de verkeersveiligheid. Hij wil weten of B&W maatregelen gaat nemen zodat de “verkeersveiligheid en doorstroming op orde komen.”

Behalve in de veiligheid wil Davelaar nadrukkelijk dat de ‘doorstroming’ van het verkeer gewaarborgd wordt: “de N203 is één van de belangrijkste verkeersaders van Zaanstad. Mede vanwege het ontbreken van de verbinding A8-A9. Het is dus van groot belang voor onze bewoners en ondernemers dat de N203 een goede doorstroming heeft.”

De vragen worden voorafgaand aan de raadsvergadering – om 18.45 – beantwoord.

De werkzaamheden aan de weg worden overigens uitgevoerd om de veiligheid te vergroten. Bij de kruispunten van de Provincialeweg met de Witte Veerstraat en de Prunuslaan komen verkeerslichten en extra in- en uitvoegstroken en een fietsoversteek. De werkzaamheden zouden eerst in de zomer plaatsvinden maar zijn uitgesteld naar oktober-november. Eind deze maand moeten ze klaar zijn. Dat wil zeggen: de helft van het werk, bij de Prunuslaan wordt de situatie nu aangepakt. In het voorjaar van 2024 wordt het tweede deel van het werk gedaan. Zaanstad: “Kruispunt Witte Veerstraat: wij hebben deze uitgesteld naar 2024. Dit komt omdat er te weinig tijd in 2023 is om de juiste kwaliteit te behalen. De aanpassingen van het kruispunt Witte Veerstraat doen wij tussen 26 februari en 26 april 2024.”

Lees ook:

(We hebben even gezocht: palmolie is wel brandbaar maar vat niet makkelijk vlam, dat Zaanstad aan een ‘milieuramp’ is ontsnapt lijkt enigszins overdreven. Palmolie is vooral omstreden vanwege de milieuonvriendelijke winning en de gezondheidsrisico’s van het gebruik.)

Door Piet Bakker. Bronnen: vragen Caspar Davelaar, website Buitengewoon.Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.