Solaroad, het bedrijf dat elektriciteit opwekte met zonnepanelen in fietspaden, is per 31 december opgeheven door aandeelhouders Provincie Noord-Holland, TNO en Strukton die geen geld meer in de onderneming wilden stoppen. Noord-Holland had 40 procent van de aandelen.

De VVD-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland wil het naadje van de kous weten van dit debacle. Vanaf de oprichting in 2014 waren er financiële problemen. Waarom wil de provincie nu pas stoppen met SolaRoad B.V., “terwijl ook in het verleden sprake was van technische en financiële problemen?”

Wat heeft het gekost?

De belangrijkste vraag: “Hoeveel euro is er totaal door de provincie geïnvesteerd in SolaRoad B.V.?” Ook wil de fractie weten “op welke momenten in die 10 jaar besloten is om meer geld te investeren?”

De VVD wil ook weten of het nog meer gaat kosten: zijn er nog verplichtingen (huur, personeel schulden) of levert het misschien nog wat op?

Een wat heeft de Provincie nu eigenlijk geleerd? Is het wel wenselijk dat de overheid aandeelhouder in een vennootschap wordt? Helemaal gerust is de VVD niet over verdere avonturen op dit gebied, Gedeputeerde Staten schrijft namelijk dat het ’te vroeg’ is voor “een commerciële toepassing van het SolaRoad-concept in de vorm van een B.V.” maar niet dat het sowieso niet zo’n goed idee was. (Dat zonnepanelen in het wegdek geen goed idee was, constateren ze overigens ook niet.)

Zonne-energie in wegdek

Gedeputeerde Rosan Kocken zei bij de beëindiging van Solaroad: “We blijven actief bezig met proefprojecten die helpen bij toepassing van zonne-energie in wegdek.” In 2022 ging Noord-Holland in zee met BAM voor een zonnefietspad (maar niet als aandeelhouder). De VVD wil weten hoe dat precies zit.

De VVD zat overigens in alle college van Gedeputeerde Staten sinds het begin van Solaroad.

Solaroad legde in 2014 een zonnepanelenfietspad aan in Krommenie. Dat pad ging vaak stuk en leverde weinig stroom op. Eind 2020 werd het gesloopt. De ontwikkeling en aanleg kostte € 3 miljoen. De Orkaan schatte in 2021 dat het project toen minstens € 5 miljoen had gekost. Het fietspad in Krommenie leverde vanaf het begin (voorzienbare) problemen op: de panelen ging stuk door verkeer en vorst. En omdat ze in een ongunstige hoek ten opzichte van de zoninval lagen, was de opbrengst lager dan bij normale panelen. Ook op vrijwel alle andere plaatsen waar zonnepanelen in wegen werden gelegd, mislukten de experimenten.

Lees hier ons hele dossier over Solaroad.

Door Piet Bakker. Bronnen: vragen VVD-NH, eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Jan Lapère.