In het wegdek van het fietspad langs de Schipholweg (N232) bij Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer, komen zonnepanelen.

Daar is geen woord Zaans bij, en op het eerste gezicht was er ook geen enkele reden om dit bericht van de Provincie Noord-Holland op te nemen.

Maar wie gaat dat fietspad eigenlijk aanleggen? Is dat onze ‘eigen’ Solaroad? Zo ja, waarom daar? Het bedrijf had eerder aangekondigd dat het fietspad in 2022 zou terugkeren in Krommenie, op de plek waar het eerder lag.

De Provincie:

“Het zonnefietspad langs de N232 wordt zo’n 400 meter lang en moet minimaal 80.000 KwH per jaar opleveren. Daarmee kunnen ongeveer 20 huishoudens voorzien worden van energie. BAM Infra verzorgt de uitvoering.”

BAM Infra? De provincie gebeld. De woordvoerder laat weten dat het inderdaad niet Solaroad is, maar “een andere techniek en een andere leverancier.”

Het is een “innovatieve pilot waarmee wordt vastgesteld of het ‘wel of niet werkt’ en vervolgens kan het eventueel terug naar de tekentafel.”

Maar het Solaroad-experiment heeft toch al uitgewezen dat het niet werkt: het levert te weinig op, is extreem duur, en gaat voortduren kapot?

Volgens de Provincie is de druk om de duurzaamheid op te voeren zo groot dat ook dit experiment een kans krijgt: “we kijken of die techniek geschikt is voor fietspaden en later ook voor andere wegen.”

Dat laatste is opmerkelijk. Een experiment op een reguliere autoweg mislukte binnen een paar dagen.

De provincie betaalt overigens niet mee aan het BAM-experiment. Of die elders subsidie krijgen mogen onze collega’s uit de Haarlemmermeer uitzoeken.

Noord-Holland houdt intussen het volste vertrouwen in Solaroad – ze is behalve subsidiegever ook aandeelhouder in het bedrijf – en gaat er vanuit dat er opnieuw een zonnepanelenfietspad in Krommenie wordt aangelegd.

Lees hier ons hele dossier over Solaroad