De weidevogels in het Wormer- en Jisperveld krijgen extra steuntje in de rug van Natuurmonumenten. Vorig jaar zijn er op een aantal eilanden en weilanden in de buurt van Oostknollendam de waterhuishouding verbeterd door weidemolens te plaatsen.

Dit jaar wordt er gewerkt aan het waterbeheer op een aantal weidevogelgraslanden bij het Jisperpad en achter de boerderij van Oosteinde 50 in Jisp.

Na het broedseizoen als de grutto’s en tureluurs weer op weg naar het zuiden wordt eerst gemaaid. Daarna wordt gewerkt aan de waterhuishouding.

De weidemolens hebben een ‘vlotterunit’ zodat ze automatisch afslaan als het waterpeil goed is. Ook zijn ze voorzien van een ’terugloop’ zodat in droge periodes water ingelaten kan worden.

Met deze maatregelen worden volgens Natuurmonumenten de weilanden beter beheerd en vinden weidevogels meer voedsel.Ook wordt de bodemdaling beperkt.

De werkzaamheden zijn mogelijk dankzij een subsidie van Provincie Noord-Holland.