Wel of geen Cultuurcluster? Uitslag referendum respecteren!

Op woensdag 20 juni mag je – ja jij! – je stem uitbrengen voor of tegen de komst van een cultuurcluster naast het station van Zaandam.

In het zojuist verschenen coalitieakkoord (waarover later meer), wordt bekend gemaakt dat de coalitie de uitslag van het referendum zal respecteren en de uitslag unaniem zal overnemen.

“Bij het niet behalen van het geldigheidscriterium neemt de raad een besluit bij stemming. Uitgangspunt is dat voor het zomerreces 2018 de raad een besluit neemt.”

In de raadsvergadering van 25 juni wordt het nieuwe besluit over de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het cultuurcluster genomen.

Bij een geldige uitslag (hangt af van onder meer de opkomst) waarbij ’t volk – ja wij! – massaal voor de komst van een cultuurcluster stemmen, heeft ROSA, hartgrondig tegenstander van het cluster, een harde keutel te leggen: zij zullen dan ‘voor’ moeten stemmen.

Mochten wij – het volk – beslissen dat een alternatief plan fijner is, en dus gaan voor het vakje ‘NEE’, dan betekent dat een 360 graden denkomslag bij VVD, PvdA, D66, CDA en CU:

“Indien wordt besloten dat er geen Cultuurcluster komt op de Figaro locatie, zal worden onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn om de finale gebiedsontwikkeling van Inverdan op een goede en kwalitatieve wijze invulling te geven, want het stationsgebied van Zaandam moet worden voltooid met een gebouw van allure dat voor de nodige reuring zorgt. Hiervoor zijn verschillende varianten denkbaar.”

Er zal dan worden gekeken naar de mogelijkheden om de Bieb, het Filmtheater, RTVI Zaanstreek, Babel en Fluxus/De Flux van huisvesting te voorzien:

“We zullen als nieuw college onderzoeken welke mogelijkheden er daartoe zijn, net als een poppodium met toegevoegde waarde voor de stad.”

Stoppen van het cluster kost geld:

:Het stoppen van het Cultuurcluster betekent in ieder geval een eenmalig nadeel van € 4 miljoen (betreffende voorbereidingskosten) in de begroting van 2018.”

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Jos

  Als het door gaat betekend het dat alle betrokken organisaties zonder cultuur en verleden in een grijze dure doos komen te zitten

 • Frenk van Heeswijk

  Het alternatieve vakje is niet fijner, kost bij aanvang wederom 4 miljoen, Rosa was lid van ons bestuur ten tijde van de beslissing om een cluster te bouwen en heeft nu een nieuw plan dwz als de beoogde opkomst niet wordt gehaald dan gaan we
  binnen de nieuwe raad gewoon opnieuw stemmen. Wat is een stem dan nog waard? Het lijkt hier GVD America wel.

 • Zaanse Jan

  bij een 360* denkomslag verandert er volgens mij helemaal niets 🙂
  Het zou me trouwens niet heel erg verbazen als er uiteindelijk 2 x 180* gedraaid wordt. We wachten het referendum eerst maar even af.

  • Merel Kan

   Sorry! Die 360 graden komt van mij. M’n vader gaf me altijd op mijn donder als ik tijdens een betoog naar een plek van een object wees, dat volledig tegengesteld was – 180 graden? – van waar het werkelijk lag, en nu flik ik het ook nog op schrift… (hoop niet dat paps meeleest).

 • CK

  Het bizarre is dat ROSA tegen het cultuurcluster is, zichzelf daarmee toch in zekere zin gijzelt in de Zaanse politieke arena,maar geen gedegen alternatief heeft. Podium de Flux zoekt een ruimte, Fluxus moet gerenoveerd worden, de openbare bibliotheek heeft een zeer commerciele projectwikkelaar (ex-huisjesmelker) als verhuurder gekregen,dus zal toch op termijn gedwongen worden om te vertrekken.Vergeet ook niet dat oprichters van ROSA in de late jaren negentig heftig oppostie gevoerd hebben tegen het nu bekroonde en voor het Zaanse culturele leven onmisbare Zaantheater.De Fabriek is sterk verouderd en eigenlijk ondanks goede filmkeuzes niet meer van deze tijd.En laten we de ontzuiling/secularisatie niet gebruiken als schaamlap voor een gebrek aan een behoorlijk cultuuraanbod voor een stad van 154.000 inwoners.
  Een goed alternatief zou zijn om te praten met de buren de Hogechool voor de Kunsten waar duur ruimtegebrek bij het Conservatorium mogelijk kan helpen om het gebouw van Fluxus aan te bieden en daaromheen (lees Bullekerk -Orkest van de 18e eeuw ) en de Vermaning te betrekken bij het organiseren van repetities van orkesten , uitvoeringen etc.De verbouwde Vertoeving ( met terras op de Zaan) kan dienen als pleisterplek voor docenten,muzikanten,studenten en biedt een goede Napolitaanse lunch aan .Zo ontwikkel je een tweede leven voor dit gebied.Dat is veel creatiever dan “teuge”.

  Wel wordt er nu in het coalitie-akkoord € 110.00 uitgetrokken om te stijgen van de 41e plaats op de Cultuur-atlas van gemeenten in Nederland,een druppel op een gloeiende plaats.
  VVD-lijstaanvoerder Gerard Ram heeft na de verkiezingen in het Zaanstad Beraad aaangekondigd dat Cultuur voor hem geen prioriteit heeft.Dus geen Cultuurhuis en verder ook vrijwel niks,zo slapen Jan de Bruin en ROSA en de VVD op 1 kussen.Is dit dan hoe ROSA linkse cultuurpolitiek bedrijft ?

  • Die 110.000 is extra promotioneel budget, bovenop de begroting voor dit jaar, die er al ligt. Totaalbedrag Cultuur is niet waar het hier over gaat.

  • Hans Kuyper

   ROSA kwam al in 2013 met een alternatief voor het Cultuurcluster:
   https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/de-cultuurkluts-kwijt/
   Ook andere partijen hebben meermaals andere invullingen aangedragen. Voorgaande colleges hebben die nooit serieus onderzocht, omdat het Cultuurcluster er nu eenmaal moest en zou komen.
   Groot voordeel van het nieuwe collegeakkoord is, dat er nu voor het eerst naar andere scenario’s gekeken wordt als er geen ‘ja’ komt bij het referendum. Daarin kan uw suggestie ook worden meegenomen, want er zitten aantrekkelijke kanten aan. Moeten we er alleen nog wel voor zorgen dat het terras van De Vertoeving in gebruik genomen kan worden…
   Dat de VVD cultuur grotendeels aan de markt wil overlaten is niet verwonderlijk en het is hun goed recht om dat idee uit te dragen. Andersom heeft ROSA natuurlijk ook een aantal standpunten waar de VVD dan weer niet veel in ziet. En zo zaten er nog vier partijen aan tafel. Er is niet voor niets lang en intensief onderhandeld.
   Het resultaat is een akkoord waarin elk van de partijen voldoende van het eigen programma terug kan vinden. Dat betekent automatisch dat er ook voor elke partij pijnpuntjes in zitten. Die hebben we geaccepteerd en we gaan nu samen aan de slag. Dat betekent echter niet dat we ‘samen op één kussen slapen’. Elke partij blijft herkenbaar zichzelf, en slapen doen we al helemaal niet.
   ROSA heeft zich altijd hard gemaakt voor de cultuur in Zaanstad en zal dat ook deze collegeperiode blijven doen. Daar mag u ons aan houden. En we blijven er ook heel graag over in gesprek. Met alle partijen in de raad, met de culturele organisaties en met de inwoners.

   DISCLAIMER: Deze reactie is geschreven vóór de ledenvergadering van 12 juni, waar het coalitieakkoord al dan niet zal worden goedgekeurd. Bij ROSA hebben de leden altijd het laatste woord.

   • Frenk van Heeswijk

    In 2013 was ik ook voorstander van het ROSA gedachtegoed.., maximaal 2 periodes in de raad en dergelijke om fris te blijven bijvoorbeeld, ik heb me jarenlang als lijstduwer voor deze partij en de democratie ingezet, maar ben afgehaakt toen de klutser (JdB) die ik nooit eerder bij Rosa heb gezien deel uit ging maken van de verkiezingscampagne. Gezien de ontwikkelingen in de stad en de regio.., thuiswonende studenten van Castricum tot Zaandam.., pleit voor een serieuze bibliotheek (24/24) (makkelijk bereikbaar) en andere culturele voorzieningen voor deze doelgroep die onbetaalbaar is voor de toekomst van deze stad. Vooruitschreidend inzicht heet dat meen ik. Het had Rosa gesierd over dit onderwerp op later tijdstip dan 2013), bijvoorbeeld voor de laatste verkiezingen, voor een congres uit te nodigen en aan de hand daarvan al of niet zijn programma te herzien. Ik blijf voor de cluster.

 • Erik Schaap

  €110.00 is inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Het zal wel iets meer zijn.
  En verder verwijs ik graag naar het alternatieve Zaanse cultuurplan dat ROSA al vele jaren geleden heeft gepresenteerd.

 • Erik Esteie

  Als iedereen nu tegenstemt dan kan men zich richten op het zoeken naar een locatie voor een poppodium…

  Volgens mij kan er best iets gevonden worden voor 30 of 40 miljoen wat bespaart wordt als het klutser niet doorgaat

  Mag ik een suggestie doen?

  https://esteie.nl/2018/05/08/dinsdag-8-mei-2018-gebouw-8/

  De binnenkant van dit gebouw kan wel een opkikker gebruiken en de buitenkant is geheel gratis opgeknapt…

  • Hans Kuyper

   Nou, grátis… Maar het is inderdaad een prachtige plek. Er zijn zulke leuke dingen mogelijk. We wachten 20 juni af!

 • Ton van Harlingen

  Zaanstad heeft schulden van ongeveer een half miljard Euro (500.000.000,00). Lijkt mij beter dat eerst de schulden worden afgelost alvorens men voor een dubbeltje op de eerste rij in een cultuurtempel gaat zitten. Verder dienen de kerken gewoon hun religieuze functie te behouden en dus niet te worden misbruikt door cultuurslobberaars van allerlei pluimage. Die cultuurcluster is een waanidee van het vorige college en dus volkomen achterhaald, godzijdank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *