Welsaen failliet. 75 mensen op straat.

Vandaag, 3 juni, heeft de Stichting Welsaen failliesement aangevraagd

De tekst op de website luidt:

Landelijke veranderingen in zorg en welzijn, lagere subsidiegelden, bezuinigingen en het niet gegund krijgen van gemeentelijke aanbestedingen hebben in het nadeel van Welsaen gewerkt. Door de landelijke veranderingen die het kabinet door voert in zorg en welzijn kreeg Stichting Welsaen te maken met gemeentelijke aanbestedingen, een lagere subsidie, bezuinigingen en tegenvallende gunningen voor wijkzorg.

Dit, in combinatie met de onzekere uitkomst van de aankomende aanbestedingen, heeft de Stichting genoodzaakt faillissement aan te vragen. Crista Vonkeman-Karaca namens Welsaen: “Het is spijtig dat deze beslissing genomen moest worden, maar kon helaas niet worden voorkomen.”

Bij Stichting Welsaen werken 75 mensen.

Stichting Welsaen is onder het beheer van de curator gesteld. Deze beoordeelt onder meer wat er gaat gebeuren met het personeel, de activiteiten en cursussen van Welsaen. Tot curator is benoemd mr. R.J. Frans van het kantoor Duijn Bloem Voss Advocaten te Zaandam.