Wethouder Slegers moet opheldering geven over parkeerproblemen Gouwpark

De inspraak van Charlotte Buijsman bij de gemeenteraad van Zaanstad zorgde voor veel vragen bij raadsleden over de procedure, de niet nagekomen beloftes en mogelijke oplossingen. Het waren vooral vragen voor wethouder Slegers waarvan gehoopt werd dat hij “mee zat te schrijven”.

Voorzitter Hans Kuyper zegde toe dat de vragen van de inspreker doorgestuurd zouden worden naar B&W:

 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op de Plankaart ZMC Gouwpark nu exact weergegeven voor enerzijds bewoners en anderzijds als openbare parkeerplaatsen
 • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er daadwerkelijk gerealiseerd en in hoeverre wijkt dit nu precies af van hetgeen in het bestemmingsplan is vermeld?
 • En hoe kan het dat de aantallen die uit het bestemmingsplan zijn af te leiden niet overeenkomen met de aantallen die worden genoemd in de beantwoording van de technische vragen op 1 oktober 2021?
 • Wie is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op het nakomen van de vastgelegde parkeernorm in het bestemmingsplan?
 • Hoe is het mogelijk dat dit toezicht heeft gefaald met als gevolg dat hetgeen is afgesproken niet wordt nagekomen?
 • Welke acties gaat de gemeente uitzetten richting de ontwikkelaar om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt?

De aantallen zijn niet geheel duidelijk, volgens Buijsman zijn er 281 plekken toegezegd, wat later tot 249 zou zijn teruggebracht en waarvan er 74 zouden zijn vergeven aan 37 bewoners als eigen parkeerplaatsen.

Bewonersbrief

Ook was onduidelijk wat de bewoners te horen hadden gekregen, de bewonersbrief was niet online te vinden. Dat zou snel rechtgezet worden. Hieronder de inhoud van de brief:

“Door het invoeren van gereguleerd parkeren willen wij zorgen dat de parkeerplaatsen in uw buurt beschikbaar zijn voor u, de andere bewoners en uw eventuele mantelzorgers. Het parkeren van bezoekers van het ziekenhuis in uw buurt, ontmoedigen we hierdoor.

Bewoners, mantelzorgers en bedrijven komen in aanmerking voor een parkeervergunning als zij zelf geen parkeerplaats op eigen terrein hebben, of als zij slechts een parkeerplaats op eigen terrein hebben. Bewoners die twee parkeerplaatsen op eigen terrein hebben komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Vanwege de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen in de openbare ruimte verstrekken we voorlopig geen tweede vergunning.

Veel woningen hebben een of twee privé parkeerplaatsen. Bij de aanleg van de wijk is een relatief beperkt aantal openbare parkeerplaatsen aangelegd. Dit tekort kan – zonder nadere maatregelen – leiden tot overlast en gevaarlijke situaties in de wijk.

Om overlast te voorkomen is het voor bezoekers niet toegestaan om in de wijk to parkeren. Zij kunnen parkeren in de twee vlakbij gelegen parkeergarages. Daar is voldoende plaats.

Omdat nu niet duidelijk is, hoeveel bewoners een vergunning aanvragen, geven we voorlopig Been tweede vergunning af. Nadat alle woningen zijn opgeleverd, besluiten we of we of meer maatregelen nodig zijn. Ook kijken we dan, of we meer parkeervergunningen kunnen gaan uitgeven. Mochten hier wijzigingen in komen ontvangt u hier bericht over.

Aantallen ontbreken in de brief. Uit het persbericht wordt wel duidelijk dat er 37 woningen zijn met ieder twee privé parkeerplekken. Als de rest van de woningen (211) één of geen parkeerplekken hebben, kunnen daarvoor vergunningen worden afgegeven. Maar of die ruim 200 plekken er zijn is onbekend. De tweede parkeergarage waarover wordt gesproken komt in het Oostzijderpark en is nog lang niet klaar.

Onder inspreekster Charlotte Buijsman, boven Gouwpark in aanbouw (Erik Esteie)

De inspraak terugkijken kan hier, en ons dossier is hier te vinden.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Alles is erop gericht door dit college om de auto de stad uit te krijgen.
  Hun oplossing is, deelauto, fietsen en OV.

 • Jan Mulder

  Ja Jos helemaal mee eens. Maar helaas erg kortzichtig want dit is niet waar de bewoner enerzijds naar op zoek is. Anderzijds de elektrische auto is nodig om de energietransitie waar we als land en dus ook Zaanstad, voor staan te realiseren. De accu’s in elektrische auto’s zullen in de nabije toekomst 10-20 jaar gaan dienen als tijdelijke opslagfacilitieit voor groene energie. Helaas heeft de gemeente Zaanstad die visie niet voor ogen. Hoe meer ik hier lees hoe minder het getuigt van enige visie. Het enige wat men wil is te kleine woningen bouwen waar geen behoefte is tegen een veel te hoge prijs

  • kees pootijzers

   Deze woningen van Gouwpark kun je niet klein noemen. Denk dat is dat de vragen beantwoord worden en hoe de rekensom tot stand is gekomen. Volgens de parkeernorm wordt het aantal plekken o.a bepaald door het categoriseren van woningen in laag, middel en duur. Als ik naar de vloeroppervlakte kijk van de woningen, dan zouden er nog meer woningen onder categorie duur moeten vallen en dus hadden er nog meer parkeerplekken moeten komen.

   Aan de andere kant ben ik nog steeds overtuigd dat er veel bewoners zullen zijn die tevreden zijn dat alleen bestemmingsverkeer mogelijk is. Veiliger voor de kinderen.

   Een aantal feiten om aan te tonen dat er voldoende parkeerplek is voor de bewoners.

   Er zijn 174 koopwoningen (124 lage woningen, 50 koopappartementen)
   134 woningen (77%) hebben minstens 1 eigen parkeerplek.
   58 woningen hebben twee parkeerplekken.

   Er zijn met de hand geteld 67 openbare parkeerplekken. Denk dat het fair is om de woningen zonder eigen parkeerplek (18 lage woning, 22 koopappartement) minstens 1 vergunning te geven. Als je een huis koopt zonder eigen parkeerplek als je twee auto’s hebt is ook dom.

   Dan blijft er 37 plekken over voor de bewoners die om wat voor reden dan ook een 2de bolide hebben. Toegegeven dat het er niet veel zijn. Een groter risico zou zijn om de huurders (74) ook een parkeervergunning te geven.

   Tip 1 parkeren bij de IJdoornflat (sorry!) voor bezoekers.
   Tip 2 voor bewoners: inventariseer met een poll hoeveel auto’s de nieuwe bewoners hebben.
   Tip 3: koop een bakfiets en help mee met de transitie.

   • A. de Jong

    Het heeft geen zin om deze rekensommen uit te schrijven en je eigen waarde aan te geven.
    Uiteindelijk draait het om dat de rekenmethode die gebruikt is voor het bepalen van aantal benodigde parkeerplaatsen niet voor verschillende interpretaties mogelijk moet zijn.
    Het had een eenduidige aantal moeten zijn die voor de verkopende makelaar, voor de koper, voor de gemeente en voor de ontwikkelaar helder was.
    Dat is niet het geval dus er gaat iets fout in het proces waar de gemeente verantwoordelijk is.

    • kees pootijzers

     Ik pleit ook dat er meer duidelijkheid moet komen voor de bewoners hoe het aantal parkeerplekken tot stand is gekomen.

     Ik denk overigens niet dat de rekensom leidend is en dat mits onderbouwd je kan afwijken van de norm.

 • A. de Jong

  De uitvoering van de bouwopgave is een gedrocht aan het worden. Het ontbreekt aan visie, aan verbondenheid met de inwoners, aan het streven naar een leefbare omgeving binnen de financiële mogelijkheden van de Zaankanter.
  En nu zien we dat het parkeerbeleid als wisselgeld wordt gebruikt.Het parkeerbeleid was al onrealistisch maar nu onwerkbaar als er toestemming wordt gegeven daar vanaf te stappen.
  Het was een helder verhaal en analyse van mevr Buijsman. Jammer dat de vragen die gesteld waren door de raad niet de essentie van het probleem raakten.
  De gemeente heeft geen grip op de ontwikkelaar, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen worden niet nageleefd en daar wordt niet op gehandhaafd, de gemeente communiceert niet bij wijzigingen en betrekt bewoners en omwonenden niet bij de besluiten. Het ontbeert de gemeente aan zelfreflectie en het toegeven van gemaakte fouten.

 • frenk van heeswijk

  Sorry voor diegenen die hier net zijn komen wonen, maar deze gemeente zet zich liever in voor armoedebestrijding dan voor parkeerproblemen. Een parkeerprobleem is geen probleem zou JC zeggen.

  • Lein Klompmaker

   Dat zou niet moeten uitmaken, de afdeling die zich bezig houdt met armoedebestrijding is een compleet andere afdeling dan de ambtenaren die zich bezig houden met parkeerbeleid.

 • Lein Klompmaker

  Leuk al die autoluwe bouwplannen met oog op toekomst en klimaat, maar in de praktijk krijgt de omgeving van de nieuwbouw en de bestaande wijken daaromheen te kampen met de hogere parkeerdruk. Het is een te idealistische gedachte dat mensen die een huis kopen zonder parkeerplek, geen auto hebben. Ik heb zelf een appartement gekocht bij nieuwbouw project ‘de Industrieel’. Er zijn maar voor de helft van de 120 appartementen parkeerplekken in de inpandige garage. JA. Ik had liever een appartement gehad met parkeerplaats, maar die waren niet meer beschikbaar. Een parkeervergunning daar zal ik nooit recht op hebben is nu al bepaald door de gemeente. Ook niet als het vlakbij gelegen vergunning gebied wordt vergroot, dit alles vanwege beleid om autobezit te ontmoedigen. Maar je hebt helemaal geen keus, in de huidige woningmarkt ben je allang blij met een huis. De gemeente kan wel eisen van een projectontwikkelaar om meer inpandige parkeerplekken te realiseren. Maar die projectontwikkelaar doet het minimum van wat hij moet van de gemeente want hij verdient niks aan het maken van een grotere parkeergarage. De mensen met veel geld kunnen de duurdere woningen met 1 of 2 parkeerplekken kopen. Het autobezitters ontmoedigingsbeleid beleid heeft dus vooral effect op de mensen met een “kleiner” budget. Ook niet echt eerlijk he?

 • Ron Bouw

  Dat krijg je met het belachelijke parkeerbeleid van Zaanstad, het wordt nog veel erger met alle plannen die er nu zijn.
  Hoop geld betalen voor een woning en dan kan je visite niet eens hun auto parkeren, ja een eind verderop voor een absurd tarief.
  Kan deze verantwoordelijke wethouder niet vertrekken, zou beter zijn, want hij komt niet weg met zn antwoorden.

  • kees pootijzers

   Dagtarief AH XL is maar 6€. Lachertje als je vergelijkt met de Amsterdamse tarieven.

   Bezoekers kunnen ook gelijk hun boodschappen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *