Woningcorporaties worden al dagenlang platgebeld door huurders met vragen over de aangekondigde huurverlaging voor lage inkomens.

Een lagere huur heeft wel gevolgen voor je huurtoeslag (die gaat ook omlaag). Maar sommige huurders van sociale huurwoningen vragen zich ook af of thuiswonende kinderen invloed op de huurverlaging hebben. Anderen willen weten of het gevolgen heeft voor de zorgtoeslag.

Corporaties ZVH en Rochdale waren verbaasd over het aantal vragen dat ze ontvingen na het versturen van de brief over de huurverlaging. Volgens hen vroegen veel huurders of de verlaging invloed heeft op hun huurtoeslag (wat dus zo is). Een medewerker van ZVH gaf aan dat zij onze eerste publicatie hierover had gelezen.

“Ik was verrast door het aantal reacties op jullie stuk en de discussie die het teweegbracht.”

Parteon krijgt ook veel vragen over de huurverlaging en sommige mensen konden zelfs niet geloven dat deze maatregel echt is doorgevoerd. Daarnaast gaf ze aan dat het begrijpelijk is dat huurders soms vragen hebben over een nieuwe regeling. Corporatie WOV (Oostzaan) was de hele dag niet bereikbaar voor vragen.

Toch wel erop achteruit?

WormerWonen heeft volgens een medewerker ook een aantal aanvragen gekregen van huurders die juist geen huurverlaging wilden. Na een proefberekening zouden die huurders ontdekt hebben dat ze door de huurverlaging er financieel op achteruit zouden gaan, omdat hun toeslag daalde. De medewerker gaf aan dat ze het in behandeling hebben genomen:

“Als zij het niet willen, dan hoeven ze het niet”

Experts die wij spraken zeiden dat ze het onwaarschijnlijk vinden dat je er onderaan de streep op achteruit gaat. Maar omdat veel mensen ook te maken hebben met andere regelingen (en huren en inkomens per jaar kunnen variëren) zou dat in die gevallen een rol kunnen spelen. Volgens John van Nimwegen, directeur-bestuurder van Wormerwonen, is het opmerkelijk dat sommige huurders de huurverlaging weigeren. Volgens hem kan je er in bepaalde gevallen wel bijzonder weinig aan overhouden,

“maar minder zie ik niet, omdat het geen inkomensmaatregel is.”

In een later gesprek gaf hij aan dat de medewerker dit nooit heeft gezegd en dat er ook geen huurders waren die de aanstaande verlaging hebben afgewezen. De Orkaan blijft er overigens bij dat dit wel degelijk door de medewerker is gezegd dat sommige huurders van WormerWonen dit zo meegekregen hebben.

In het eerste artikel over de huurverlaging hebben we kort uitgelegd wat het inhoudt. In het vervolgartikel hebben we meer details gegeven over de huurverlaging, mede vanwege de vele reacties en discussie.