Drie inwoners van Wormerland kregen vandaag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Judith Michel: Adrie Klut, Diana Bakker en Albert Stol.

Diana Bakker

Mevrouw L.S.M. (Diana) Bakker uit Wijdewormer meldde zich als 16-jarig meisje als vrijwilliger aan bij de door de gemeente georganiseerde vakantieactiviteiten voor de jeugd. Ze heeft dit jaren met veel plezier en enthousiasme gedaan en werd hoofdleidster bij PurVak, de afkorting van Purmerendse Vakantieactiviteiten. Na 25 jaar nam ze afscheid van PurVak.

Mevrouw Bakker heeft zich ook een aantal jaar ingezet voor de actie ‘Help polio de wereld uit’, waarbij ze als teamleider samen met andere Rotaryvrijwilligers kinderen in de sloppenwijken van Ghana, Nigeria en India vaccineerde tegen polio.

In 2005 werd ze landelijk coördinator van het jaarlijkse Vlielandkamp. De Stichting Rotary Vlielandkamp organiseert al sinds 1972 jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Mevrouw Bakker ondersteunt, coacht en leidt de studenten op die tijdens het kamp de kinderen begeleiden. Verder neemt ze alle verdere organisatie op zich. Al 16 jaar lang verblijft ze hiervoor 3 weken per jaar op Vlieland.

Mevrouw Bakker doet en deed deze activiteiten naast haar werk bij onder andere Amsterdamse basisscholen, waar ze zich met name inzet voor het welbevinden van kinderen en kansengelijkheid in het onderwijs.

Adrie Klut

Adrie Klut uit Wormer kreeg de Koninklijke onderscheiding onder andere voor zijn werk bij de Vogelwacht Zaanstreek waar hij vanaf 1996 nauw betrokken is.

Tot 2016 organiseerde de heer Klut per seizoen ongeveer 9 excursies inclusief een meerdaagse (buitenlandse) excursie.

Sinds 2003 is hij ook lid van de Werkgroep Website en sinds 2010 lid van de Pers- en Propaganda Commissie. Bij elk jaarlijks natuurevenement, zoals Wandelen over Water in het Guisveld Wormerveer, Open Kalverpolderdag, Natuurvogelkijkdag en Fort K’ijk bij Krommeniedijk is hij te vinden in de informatiestand. Ook begeleidt de heer Klut bij de vereniging de succesvolle cursus ‘Vogels Herkennen’, waar elk jaar ongeveer 30 enthousiaste deelnemers op af komen.

Daarnaast is hij ook betrokken bij het mede beheren van de oeverzwaluwwanden van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en die in het Twiske van Oostzaan.

Albert Stol

Albert Stol uit Wormer werd in 2004 commissielid en later voorzitter van de Historische Vereniging Middelstum. Hij was zelfs een van de initiatiefnemers voor de oprichting van deze vereniging, waar hij historisch onderzoek deed en lezingen hield over de geschiedenis van de voormalige gemeente Middelstum.

In 2013 verhuisde Stol naar Wormer. Hij werd lid van het Historisch Genootschap Wormer en werd snel overtuigd om bestuurslid te worden. De heer Stol is eindredacteur van het verenigingsblad ‘Torenklanken’. Met de mederedacteuren organiseert hij ook de open monumentendagen en draagt hij zijn steentje bij aan de organisatie van exposities. Hij was actief betrokken bij de totstandkoming van drie boekwerken over de geschiedenis van respectievelijk boerderijen, herbergen en scholen in Wormer. Ook was de heer Stol betrokken bij de herbouw van de Beschuitstoren. De toren- en expositieruimte kwamen ter beschikking van het Genootschap en vanuit het bestuur is de heer Stol hiervoor contactpersoon.

Al sinds begin jaren 80 is de heer Stol actief lid van het CDA. In 1998 werd hij gevraagd voor een verkiesbare plaats en kwam hij in de gemeenteraad van Loppersum. In 2000 werd hij fractievoorzitter. Ook was hij voorzitter van het CDA afdelingsbestuur van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta.
Tijdens een ledenvergadering van CDA afdeling Wormerland werd de heer Stol gevraagd mee te doen met het fractieoverleg voor de gemeenteraad. Eerst als afdelingsvoorzitter en later als burgerraadslid. In 2019 werd de heer Stol fractievoorzitter van het CDA.