De gemeente Wormerland krijgt vragen over mogelijke investeringen in grond bij de Jisperdijk.

Het bedrijf Grondplan zou dit aanbieden, maar Wormerland waarschuwt niet in te gaan en het desnoods bij de politie te melden als mensen door Grondplan benaderd worden.

Wormerland zet in een persbericht: “wees bij investeringen altijd alert op de (on)mogelijkheden voor bouwen op grond die u aangeboden krijgt ter investering.”

Bij de Jisperdijk is op ruimtelijkeplannen.nl terug te vinden dat dit gebied onderdeel is van het bestemmingsplan Landelijk gebied Wormerland. Het gebied heeft een “agrarische bestemming met landschappelijke waarden.”

Wormerland stelt nadrukkelijk niet in gesprek te zijn met deze firma:

“Wees dus wijs, ga niet zomaar investeren in grond waar u niks mee kunt. En informeer u op ruimtelijkeplannen.nl en meldt deze praktijken zonodig bij de politie.”

Grondplan zegt gebaseerd te zijn op een “nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van duurzame woonwijken en bedrijventerreinen. We noemen dit Projectontwikkeling Nieuwe Stijl; projectontwikkeling met particulieren en ondernemers.”

Ze werken o.a. samen met “Arcadis, NautaDutilh*, AKD en notariskantoor Van Limburg Stirum” en “samen met gemeentes”. Maar dus niet met Wormerland. Echter: “Er kunnen geen garanties worden gegeven over de mogelijke waardevermeerdering van uw investering.”

* Volgens NautaDutilh (Advocaten Notarissen Belastingadviseurs) is dat onjuist, er wordt niet samengewerkt met Grondplan. Op de website van Grondplan is de naam ook verdwenen (beetje slordig gedaan, aan de extra komma in de tekst is nog te zien dat er een andere naam stond).