In Zaanstad wonen relatief veel mensen die in het buitenland zijn geboren, in totaal gaat het om bijna 20 procent van de inwoners. Daarnaast heeft 17 procent van de inwoners van Zaanstad één of twee ouders die in het buitenland zijn geboren.

Zaanstad behoort daarmee tot één van de gemeenten in Nederland met een relatief hoog percentage migranten en tweede generatie inwoners (37 procent). Het Nederlands gemiddelde is 27 procent. In Oostzaan en Wormerland gaat het respectievelijk om 17 en 16 procent van de inwoners.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar de regionale spreiding van de bevolking naar herkomst.

Op 1 januari 2023 telde Nederland 17,8 miljoen inwoners. Van de Nederlandse bevolking is 16 procent (2,8 miljoen) in het buitenland geboren. De overige 15,0 miljoen inwoners zijn in Nederland geboren. Daarvan is 2,1 miljoen (12 procent van het totaal) tot de zogeheten tweede generatie: ze zijn zelf in Nederland geboren, en één of beide ouders zijn in het buitenland geboren. Samen dus 28 procent.

Migranten met Europese en/of buiten-Europese herkomst

Bijna twee derde van de Nederlandse migranten heeft een Buiten-Europese herkomst. Gemiddeld genomen is ongeveer 10 procent van de inwoners van een gemeente een migrant met Buiten-Europese herkomst. In Zaanstad ligt dat percentage met 13,6 procent hoger. In Wormerland en Oostzaan ligt het percentage inwoners met deze herkomst lager op respectievelijk 5,6 en 5,4 procent.

Tweede generatie met Europese en/of Buiten-Europese herkomst

De tweede generatie zijn de inwoners die zelf in Nederland geboren zijn en ten minste één ouder hebben die in het buitenland is geboren. Van deze tweede generatie heeft ruim 70% een Buiten-Europese herkomst. Gemiddeld behoort 8 procent van de inwoners van een gemeente tot deze Buiten-Europese herkomstgroep. Net zoals bij migranten wonen in Zaanstad relatief veel tweede generatie inwoners. In Zaanstad is het percentage 13,7 procent. Oostzaan (5,8 procent) en Wormerland (5,5 procent) zitten onder het gemiddelde.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: CBS, Foto: Erik Esteie (markt Poelenburg, 2020).