Zaansche Molen stapt uit Zaanse Schans Card

De Vereniging de Zaansche Molen doet niet meer mee met de Zaanse Schans Card. Per 1 mei wordt hun eigen Molencard geïntroduceerd die toegang moet geven tot alle molens op de Zaanse Schans.

Zaanse Schans-bestuursvoorzitter Piet Oudega vindt het afscheid “geen prettig signaal” terwijl Jan Hovers, directeur van het Zaans Museum, “buitengewoon teleurgesteld” is over de beslissing.

Peter-Jan van Steenbergen, algemeen manager van De Zaansche Molen: “voorlopig zijn we daar in principe uitgestapt. Stichting De Zaanse Schans, de exploitant van de Card, heeft zich niet aan afspraken gehouden over de verdeling bij de wederverkoop, dat zou in overleg gaan. Ze hebben achter onze rug om de zaak anders geregeld.”

Zaanse Schans-voorzitter Piet Oudega vindt het “niet zinvol” in te gaan op de verwijten van De Zaansche Molen, volgens hem gaat het bij het conflict vooral over de “praktische uitvoerbaarheid”.

Volgens Maarten van der Meer, directeur van Stichting de Zaanse Schans, betreft de discussie de specifieke afspraken over de Zaanse Schans Card in 2019, en hoeft het geen negatieve gevolgen te hebben voor de gesprekken over het verdienmodel op de langere termijn.

Verdienmodel

De beslissing komt op een cruciaal moment: de gesprekken over het verdienmodel voor de Zaanse Schans zijn nog in volle gang onder leiding van Eric van der Burg, oud-wethouder van Amsterdam en voormalig informateur in Zaanstad. En volgende week beginnen de gesprekken onder leiding van de Groningse ‘mediator’ Johan Remkes, oud-Commissaris van de Koning in Noord-Holland, om alle partijen op één lijn te krijgen bij de Ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans.

Met het uitstappen van de Zaansche Molen wordt de Zaanse Schans Card een matige deal voor bezoekers. Toeristen kunnen met de kaart (€ 15) in het Zaanse Museum (normaal € 12) en Museum Zaanse Tijd (normaal € 10). Ook krijgen ze korting op een rondvaart, bij souvenirwinkels en restaurants. Maar voor elke molen moet nu apart € 5 worden betaald. De nieuwe Molenkaart is vanaf 1 mei te koop, voorlopig alleen online.

De Zaanse Schans Card was net in prijs omhoog gegaan naar € 17,50 maar omdat er nu geen molenbezoek meer inzit is de prijs weer terug naar het oude niveau van € 15. Het uiterlijk van de kaart wordt ook veranderd. Jan Hovers: “Alle molens gaan eraf.”

Tours & Tickets

De liefde tussen de Vereniging Zaansche Molen en De Zaanse Schans is “behoorlijk bekoeld” aldus Van Steenbergen, maar hij hoopt dat komende week onder leiding van mediator Johan Remkes toch vooruitgang gemaakt kan worden ten aanzien van de Ontwikkelstrategie voor de Zaanse Schans.

Vorig jaar zijn 48.000 Zaanse Schans Cards verkocht. Met een bezoekersaantal van zo’n twee miljoen komt dat neer op 2 à 3 procent van de bezoekers. Volgens het Zaans Museum kreeg de Zaansche Molen in 2019 € 4,50 per verkochte kaart “bijna het volledige entreebedrag van een molenbezoek”.

De Zaansche Molen heeft daarnaast een partnership met Tours & Tickets, wat 140.000 bezoekers per jaar voor de molens oplevert. Ook met andere touroperators worden door de Zaansche Molen afspraken gemaakt.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Martin Schaap

  De Schans verdient een efficiënt effectief en rechtvaardig financieel model.
  Verdienmodel is een verkeerd begrip, de Schans is nooit opgezet om aan te verdienen.

  • De Orkaan

   Het woord komt uit het coalitieakkoord en is geaccepteerd door alle partijen die bij de besprekingen zaten. Het idee is dat er toch wat ‘verdiend’ moet worden aan de 2 miljoen toeristen. Je kan je afvragen of dat niet haaks staat op de nieuwe inzichten dat vooral de overlast beperkt moet worden.

 • martin schaap

  Om de Schans toekomstbestendig, veilig en beheersbaar te maken en te houden is een Ontwikkelstrategie opgesteld. Deze Strategie voorziet in te nemen maatregelen om de veiligheid en beheersbaarheid alsmede het historisch aspect te optimaliseren. Investeringen zullen moeten worden gedaan om één en ander te bereiken. De financiele lasten die deze investeringen met zich meebrengen kunnen mogelijk vanuit een Financieel model worden bekostigd.
  Bij de diverse betrokkenen heersen diverse meningen over de te nemen maatregelen, investeringen en de noodzaak van een Financieel model.
  De bemiddelaar gaat trachten de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

  • De Orkaan

   Daarom is het zo vreemd dat de discussies over het verdienmodel en de ontwikkelstrategie uit elkaar zijn getrokken. Aanvankelijk was wel degelijk het plan om ze tegelijkertijd te presenteren. Bij een van de bijeenkomsten over de strategie werd ook bij herhaling gesteld dat zonder verdienmodel de strategie onvolledig zou zijn. Zaanstad heeft ervoor gekozen om het verdienmodel apart te bespreken omdat daar de belangentegenstellingen erg groot waren. Kennelijk ging men er (ten onrechte) vanuit dat iedereen het met elkaar eens was over de ontwikkelstrategie.

 • Henk Brunt

  Ik denk dat ruim 70% van alle bezoekers komen voor de molen en de houten huisjes en dat dit dus eigenlijk de kurk is waar de Schans op drijft. De stichting de Zaanse Schans trekt m.i. een te grote broek aan en denkt alleen in termen van “verdienmodel”.
  Ergo een verstandige beslissing van de Zaanse Molen. (Straks misschien één kaart voor bezoek aan molens en molenmuseum?)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *