In Nederland zijn in 2022 9.600 woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. In de Zaanstreek gaat het om 60 woningen die op deze manier gerealiseerd zijn, 50 daarvan in Zaanstad, 10 in Wormerland.*

Het aandeel van transformaties is in Nederland 10 procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Zowel Zaanstad als Wormerland schommelen rond dat gemiddelde met respectievelijk 10,5 en 9,9 procent.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Die 9.600 transformaties is een lichte toename ten opzichte van 2021 (9.500), maar nog altijd lager dan de voorgaande jaren. Er is een sterke afname in het aantal transformaties uit kantoorpanden. Het aantal woningtransformaties uit andere types niet-woningen (bijvoorbeeld winkels) neemt licht toe.

In Zaanstad en Wormerland is het aantal transformaties flink gedaald. In 2021 waren het er nog 155 in Zaanstad en 15 in Wormerland. Oostzaan heeft sinds 2014 geen transformatie gemeld.

De woningvoorraad in Zaanstad was bijna 70.000 in 2022. Die 50 zorgden dus voor een toename van minder dan 1 procent. De meeste woningen worden door nieuwbouw gerealiseerd. In 2022 was dat 374. Omdat er ook door bijvoorbeeld woningsplitsing woningen bijkomen was de totale toename ongeveer 100 in 2022. Maar er werden ook zo’n 150 woningen gesloopt. De totale toename was ongeveer 300.

Foto boven: voor het voormalige Bar Babbels aan de Noorderhoofdstraat in Krommenie is een vergunning verleend voor het bouwen van een woongebouw met vijf appartementen. Onder: de voormalige winkel van Oostzijde Tweewielers aan de Oostzijde in Zaandam wordt omgebouwd naar appartementen. Het wordt nieuwbouw, maar de gevel blijft behouden.

* De aantallen zijn tot tientallen afgerond door het CBS – die ’50’ in Zaanstad kan dus in werkelijkheid tussen de 48 en 52 liggen, die ‘0’ in Oostzaan kan ook 1 of 2 zijn.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: CBS, Foto’s: De Orkaan