De nieuwe Zaanbrug wordt breder en hoger dan de huidige. Daardoor gaat de brug minder vaak open dan de Zaanbrug die er nu ligt.

Tijdens de bouw zal autoverkeer moeten omrijden, maar er wordt onderzocht of de tijdelijke brug voor langzaam verkeer ook geschikt kan wordt gemaakt voor autoverkeer van Wormer naar Wormerveer.

B&W van Zaanstad heeft ingestemd met het voorontwerp van de Zaanbrug. Op een aantal punten heeft Zaanstad vragen gesteld. Dat ging onder meer om het beheer en de veiligheid. Dit laatste naar aanleiding van het ongeval op de Den Uylbrug.

De nieuwe brug wordt “een traditioneel Hollandse ophaalbrug met aan beide kanten fietspaden en voetpaden voor langzaam verkeer.”

zaanbrug 5

Wethouder Addy Verschuren zegt in een filmpje dat de brug “totaal versleten” is. Hij hoopt dat “medio 2018” de brug af is. In de planning wordt echter al met 2019 rekening gehouden. Er is nog geen bouwer voor de brug die in het najaar wordt aanbesteed.

De doorvaartbreedte wordt vergroot van 12 naar 16,5 meter zodat ook grote schepen de brug veilig kunnen passeren. Nu is het voor grote schepen lastig manoeuvreren.

De brug die geopend wordt.

zaanbrug 3

In geopende stand.

zaanbrug

Bij dag…

zaanbrug 4

En bij nacht…

zaanbrug 2