Aan de Gerrit Bolkade in Zaandam moet opvang van 1000 asielzoekers op twee cruiseschepen komen die daar aan de kade worden gelegd. 

Gister – 28 augustus 2023 – maakte Zaanstad bekend dat er een ‘anterieure exploitatieovereenkomst noodopvanglocatie asielzoekers Gerrit Bolkade in Zaandam’ was gesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa).

Aanvankelijk was het plan om de schepen op 1 november 2023 in gebruik te nemen. Of dat gehaald wordt kan niet worden opgemaakt uit de overeenkomst.

Het gaat om de schepen ‘Bibby Renaissance’ (664 plekken) en de ‘Bibby Progress’ (314 plekken). Deze schepen worden doorgaans gebruikt als tijdelijke huisvesting voor personeel bij maritieme projecten.

Eerder gaf de gemeente aan dat in eerste instantie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen zouden worden (de opvang aan de Havenstraat gaat eind november dicht) maar later werd dat veranderd in opvangplekken voor asielzoekers.

Rond de schepen zijn aanpassingen nodig. Zo komt er onder meer plek voor fietsen op pontons, er wordt een voetpad aangelegd, en op de Gerrit Bolkade wordt de maximale snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. Zaanstad gaf eind juni aan ‘in gesprek’ te zijn met Liander over walstroom. Dat was bij eerdere plannen in dat gebied een probleem.

Lees ook:

Kaart van gebied (Google)
Bibby Renaissance
Bibby Progress
Gerrit Bolkade (Google Streetview)

Door Piet Bakker. Bronnen: bekendmakingen Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Zaanstad en Google (Maps, Streetview).