1000 vluchtelingen naar Gerrit Bolkade

Aan de Gerrit Bolkade in Zaandam komt opvang voor 1000 asielzoekers. Zij worden gehuisvest in twee mega-schepen die aan de kade worden gelegd. 

Gemeente Zaanstad en het COA willen ervoor zorgen dat de schepen op 1 november 2023 in gebruik worden genomen. 

Het gaat om de schepen ‘Bibby Renaissance’ (664 plekken) en de ‘Bibby Progress’ (314 plekken). Deze schepen worden doorgaans gebruikt als tijdelijke huisvesting voor personeel bij maritieme projecten.

Eerder gaf de gemeente aan nog niet te weten wie op de schepen opgevangen gaan worden: “in eerste instantie is het plan vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Maar vanwege de druk op de asielopvang zijn er ook dringend opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen nodig. De kans bestaat dat het Rijk vraagt om de schepen eerst tijdelijk beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers.” Dat laatste blijkt nu het geval.

Rond de schepen zijn aanpassingen nodig. Zo komt er onder meer plek voor fietsen op pontons, er wordt een voetpad aangelegd, en op de Gerrit Bolkade wordt de maximale snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. 

Walstroom

Zaanstad onderzocht eerder of het mogelijk was een cruiseschip Aurelia voor ruim 1.000 vluchtelingen naar Zaanstad te halen. Dat schip had in ongeveer op dezelfde plek (Nieuwe Zeehaven bij PontMeyer) voor een periode van minimaal 6 maanden tot maximaal 1,5 jaar moeten aanmeren. Dat plan ging niet door omdat dat schip niet op walstroom zou kunnen worden aangesloten. Hoe dat nu geregeld is weten we niet. We vragen het na.

UPDATE: Zaanstad is ‘in gesprek’ met Liander over walstroom.

Lees ook:

Kaart van gebied (Google)
Bibby Renaissance
Bibby Progress
Gerrit Bolkade (Google Streetview)

Door Merel Kan. Bronnen: woordvoering Zaanstad, persbericht gemeente en eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: Zaanstad en Google (Maps, Streetview).

Deel dit artikel:

17 reacties

 • Jan de Vries

  Als ik dit lees maakt mijn hart spontaan een sprongetje en ben ik trots om in Zaanstad te wonen 🙏

 • Dan is het wel te hopen dat het niet het type vluchtelingen wordt die in Ter Apel de bewoners aldaar het leven zuur maken, met o.a. inbraken, diefstal, bedreigingen en vernielingen. Dus wel aandacht geven aan welke vluchtelingen geplaatst worden om zoveel mogelijk escalaties proberen te voorkomen.

  • Rob Wolvers

   Toevallig is daar vandaag een artikel over gepubliceerd:

   “Een recent rapport bevestigt weer eens dat de meeste asielzoekers geen misdrijven plegen. Maar liefst 97,3% kwam in 2022 niet in aanraking met de politie. We hoeven niet blij te worden van die 2,7% die in de fout gaat, maar het staat in schril contrast met de misvatting dat Nederland massaal geweld, ellende en seksueel misbruik ‘importeert’.”

   https://chrisklomp.nl/de-meeste-asielzoekers-deugen/

   • Jaap Meeuwsen

    Ga dat even vertellen aan de bewoners en winkeliers van o.a. Ter Apel.
    Die denken daar vast anders over.
    Neemt niet weg dat deze mensen nooit aan hun lot overgelaten mogen worden.

   • Erik Schaft

    2.7 % …en hopelijk blijft het bij 2.7%…Alleen worden de aantallen wel steeds meer …..

   • Bert Versteeg

    Rob,
    Dat artikel waar jij naar verwijst is geen officieel cijfer naar aanleiding van een officieel onderzoek!
    Als ik zo die website van die Chris Klomp is het een behoorlijk linkse website.
    De website waar Sander Stam naar verwijst geeft een veel objectiever beeld.
    Ik citeer:
    Uit de cijfers blijkt ook dat de politie relatief de meeste meldingen van winkeldiefstal ontvangt uit de Groningse gemeente Westerwolde, vrijwel allemaal uit Ter Apel. In de afgelopen twaalf maanden ging het in Westerwolde om ruim 100 diefstallen per 10.000 inwoners.”

    Alleen het aantal winkeldiefstallen is daar al met 10% gestegen! Dat is bijna 4x zoveel als het cijfer dat Klomp noemt !
    Er staat niet expliciet in het artikel dat de daders allemaal asielzoekers zijn maar die toename is wel opvallend.

    • De Orkaan

     De cijfers die Chris Klomp noemt, komen uit een keurig officieel WODC-rapport: “In 2022 verbleven 83.000 unieke vreemdelingen voor enige tijd op een COA-locatie. De gemiddelde bezetting was bijna 40% hoger dan in 2021. De toename in bezetting valt samen met een toename in aantallen incidenten en verdachten van een misdrijf. Het deel van de COA-bewoners dat betrokken is geweest bij een incident (7%) of verdacht van een misdrijf (3%) is nog steeds klein.”

     Dat percentage vergelijken met de winkeldiefstallen in Ter Apel is uiteraard appels met peren vergelijken. Dat kan niet. Het zijn volledig onvergelijkbare getallen. De cijfers over winkeldiefstallen komen via het ANP bij de politie vandaan. Ook keurig en officieel.

    • Rob Wolvers

     De cijfers die Chris Klomp noemt zijn controleerbaar aan de hand van de bronnen. Dat heeft niets met links of rechts te maken. Ter Apel wordt evenmin gebagatelliseerd:

     “Ik ga hier zeker ook niet beweren dat asielzoekers allemaal lieverdjes zijn. Mensen in Ter Apel bijvoorbeeld hebben oprecht last van asielzoekers die uit stelen gaan. Ook onder asielzoekers zitten mensen die slechte dingen doen.”

     Evenmin pretendeert hij dat misdaadregistraties volledig zijn:

     “Vooropgesteld: misdaadcijfers zijn lastig. Er is een ‘dark number’ (misdrijven die niet aan het licht komen) en registratie in systemen kan vertekenen.”

     Maar er is geen ondersteuning voor het beeld dat asielzoekers in meerderheid crimineel zijn:

     “Het zou buitengewoon naïef zijn om te stellen dat de opvang van asielzoekers in Nederland geen problemen kent. Die problemen zijn er en je moet ze benoemen. Maar dat is iets anders dan de hele groep wegzetten als gewelddadig en moordlustig tuig dat zo snel mogelijk over de grens moet worden gedumpt. ”

     Afijn, dat is even een zijsprongetje. Ik had het ook kunnen laten bij een ‘like’ bij de eerste reactie van Jan de Vries, kan op deze site helaas geen likes geven 😉

 • Gisela Hoeve

  Ik spring mee met Jan de Vries 🙂

 • goede inzet… maar vergt ook voldoende aandacht van de gemeente in de begeleiding van deze vluchtelingen. Ik ben echt een voorstander van dit soort acties maar ik verbaas me toch steeds weer dat als er met asielzoekers gesproken wordt en hier al langer zijn 3, 4, 5 , jaar en dan nog geen woord Nederlands spreken.

 • M. vd Poel

  Maar liefst 97,3% kwam in 2022 niet in aanraking met de politie. Dit zegt niets over de hoeveelheid misdrijven die wel gepleegd zijn door asielzoekers, maar niet in aanraking met de politie zijn gekomen door het ontbreken van de van de politie. Met het gevolg dat op sommige plekken burgerwachten opgericht zijn.

 • Louis Dirksen

  Gerrit Bolkade:

  Ooit een vrijhaven voor opgelegde tankers en andere onrendabele koopvaardijschepen. De zeeverkenners van onze verkennersgroep konden zich meerdere malen vermaken op deze oude zeeschepen als de wachtsman een goede bui had.
  Louis in het topje van de schoorsteen op de ladder langs de pijp zoals niet-zeevarenden een maritieme uitlaat noemen.

  We schrijven 1958, 10 jaar na 1948.

  Ook daar valt een mooie song over te maken, de rock nd roll begon in Zaandam voorzichtig in de jukebox van de Italiaanse ijssalon aan de Dam te ontwaken….

 • sander stam

  Sommige burgemeesters maken graag hun politieke ambities waar in Den Haag,, u mag zelf oordelen waar Jan Hamming in zal excelleren.. Snelle beslissingen terwijl de definitieve wet,, ooh ja “spreiding wet“ Kijk de link nog even rustig..

  https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5333657/asielzoekers-noodopvang-asielopvang-gemeenten-asielcrisis

  objectief blijven – geen tunnelvisies,,

  Alleen dan blijft Zaanstad bewoonbaar mensen

 • Jaap Meeuwsen

  @ Rob Wolvers
  Ik ben hier nergens tegengekomen dat asielzoekers allemaal gewelddadig en moordlustig tuig is dacht ik.
  Ik zeg niet dat sommigen dat niet beweren in dit land, ik ben dan maar zo vrij dat dom te noemen.
  Wij zijn al eeuwen een gastvrij land en dat ging vaak ook niet zonder problemen maar laten we dat zo houden .
  Het asielzoekersprobleem kan Nederland niet in zijn eentje oplossen, dat moet er wereldwijd nog heel veel veranderen maar ik vrees dat dit nooit zal gebeuren.
  Enige dat we kunnen doen is iedereen het gevoel geven welkom te zijn.
  En….bij justitie vooral niet met meerdere maten meten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *