Gemeentesecretaris Cis Apeldoorn vertrekt bij Zaanstad. De in juli 2017 aangetreden Apeldoorn wordt secretaris-directeur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Cis Apeldoorn was tot 2017 Stedelijk directeur bij de gemeente Amsterdam. Zij volgde Jan van Ginkel op die in april 2017 plots opstapte na een jaartje Zaanstad.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap heeft haar met “veel enthousiasme” benoemd op 20 april 2021. De nieuwe secretaris-directeur gaat vanaf 16 augustus 2021 aan de slag:

“intrinsiek gemotiveerd is om de organisatie verder te (bege)leiden naar een modern, innovatief, effectief, maatschappelijk relevant en toekomstbestendig waterschap. Met een open vizier, ruimte voor zelforganisatie en vertrouwen in de werknemers. Aanjagen waar nodig, loslaten waar het kan, om samen het best mogelijke resultaat te behalen.”

Apeldoorn schrjft aan de gemeenteraad van Zaanstad: “Het was geen gemakkelijk besluit, absoluut niet en heb er dan ook lang over nagedacht.”

Maar vanuit de ‘familiehistorie’ is ze er toch op ingegaan: “Mijn opa zat in het polderbestuur en mijn pa was schouwmeester.”

“Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier voor deze stad gewerkt. Het was mij een groot genoegen om jullie gemeentesecretaris te zijn. Er is door de organisatie, in samenwerking met het College en de Gemeenteraad veel neergezet de afgelopen jaren. ZNSTD is een respectabele stad geworden. We staan op de kaart. Investeerders en nieuwe bewoners kloppen steeds vaker op de deuren vinden hier een plek.”

Jan Hamming laat een beetje kritiek doorschemeren in de brief aan de raad:

“Het valt niet te ontkennen: het oogt wat onrustig in de top van de organisatie. Met verschillende redenen gaan twee directeuren (Annius en nu Cis) kort achter elkaar ons verlaten.”

Morgen wordt volgens Hamming bekendgemaakt wie de nieuwe directeur stedelijk is “en wat mij betreft gaan we met even veel enthousiasme op zoek naar een waardige nieuwe gemeentesecretaris.”