In Zaanstad kwamen er in 2023 ongeveer 1.600 inwoners bij, dat is 10 per duizend en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 8 per duizend. Van die 10 (per duizend) is één inwoner het gevolg van ‘natuurlijke’ aanwas (geboortes minus overlijden), 4 daarvan kwamen erbij door binnenlandse verhuizingen en 5 per duizend bewoners door migratie.

Daarmee volgt Zaanstad ongeveer de landelijke trend. Die is op het gebied van natuurlijke aanwas overigens negatiever dan het beeld in Zaanstad: er overleden in Nederland meer inwoners dan dat er geboren werden. De bevolkingsgroei in Nederland in 2023 (140.000) komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie, vooral uit de voormalige Sovjet Unie (inclusief Oekraïne), daarna volgen Syrië, Turkije, India en Polen.

Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei in Nederland en in de verschillende regio’s.

Oostzaan zag het aantal inwoners gelijk blijven. De natuurlijke ‘aanwas’ (afname dus, er overleden meer mensen dat dat er geboren werden) was -3 per duizend, de binnenlandse verhuizingen ook -3 maar daar stond migratie van 6 per duizend tegenover.

In Wormerland daalde het aantal inwoners met 3 per duizend. De natuurlijke aanwas (afname) was -2 per duizend, de binnenlandse verhuizingen -3 en de migratie was 2 per duizend.

Zaanstad gaat ook gelijk op met de provincie, ook in Noord-Holland steeg het aantal inwoners met 10 per duizend.

Door Piet Bakker. Bron: CBS. Foto De Orkaan: Saendenborch aan het Rustenbrug (opvang Oekraïense vluchtelingen in Zaandam).