Van de gemeente Zaanstad mag IKEA de Bryunzeelgebouwen slopen zolang er maar “historiserende nieuwbouw” voor in de plaats komt. Dat betekent dat in de nieuwbouw iets te herkennen moet zijn van de oude Bruynzeelhallen.

IKEA weet trouwens niet zeker of ze zich wel wil vestigen, ze heeft meer tijd nodig en krijgt uitstel tot 1 januari 2019. Desondanks wil de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON), de eigenaar van de grond IKEA de grond verkopen en alvast laten slopen, omdat ze op die manier haar geld van IKEA ontvangt.

IKEA heeft wel beloofd om mee te betalen aan ontsluiting (nieuwe wegen) in het gebied. Er moeten wegen en een rotonde worden aangelegd, Renault-dealer Arend moet worden uitgekocht omdat daar een nieuwe ontsluiting naar IKEA moet komen.

De gemeente wil een bedrag van € 3 miljoen van het Zweedse concern. Het geheime document met dat bedrag was per ongeluk bij de Raadsinformatie-brief gevoegd en op de website gezet. Het is inmiddels verwijderd.

Door IKEA wordt dus ook nog geen omgevingsvergunning ingediend omdat ze niet weet of en wat ze gaat bouwen, de gemeente: “Dit betekent dat de Bruynzeelhallen gesloopt worden voordat bekend is wanneer en met welk ontwerp de locatie bebouwd zal worden.”

Op de site van Knevel Architecten uit Amsterdam, de huisarchitect van IKEA, is te zien hoe het moet worden (klink voor grotere versies).

bruynzeel knevel1

bruynzeel knevel2

bruynzeel knevel3

De historische (dat is heel wat anders dan historiserende) beelden:

bruynzeel knevel oud

De tijdlijn tot dusver:

  • In 2012 tekent Ikea een intentieovereenkomst met de ontwikkelingscombinatie RON N.V./ConverseDC en de gemeente Zaanstad, over de komst naar Zaanstad.
  • Op 1 maart 2013 tekent IKEA een koopovereenkomst voor de verwerving van bijna 35.000 M² bouwgrond op het voormalige bedrijfsterrein van Bruynzeel aan het Zuiderhout in Zaandam. Alle partijen zullen een financiële bijdrage aan de infrastructuur leveren.
  • De gemeente sluit op 24 juni 2013 een overeenkomst met IKEA dat belooft de aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.
  • In november 2013 vraagt IKEA uitstel, en als ze een aanvraag indient, wil ze de toezegging dat ze 5 jaar (nadat de toezegging rond is) mag wachten om te gaan bouwen. De gemeente wil dat alleen toestaan als IKEA een deel van de kosten voor de ontsluiting van het gebied voor haar rekening neemt.
  • Op 26 november 2014 besluit IKEA niet te tekenen, ze vraagt de gemeente uitstel tot 1 mei 2015, IKEA zegt ook het voorlopige contract met de gemeente op.
  • Tot 1 mei 2015 had het Zweedse warenhuis IKEA uitstel gekregen van Zaanstad om in te gaan om het aanbod om definitief grond te kopen op het Zuiderhout (voormalige Bruynzeel-terrein) in Zaandam. Die termijn verstreek zonder dat IKEA getekend heeft.
  • Uitstel verlengd tot 1 juli 2015, een woordvoerder van Straat: “Juridisch heeft de datum van 1 mei nu nog geen gevolgen omdat partijen nog 2 maanden – dus tot 1 juli – de tijd hebben om bestuurlijke goedkeuring te verkrijgen op de aanvullende afspraken.”
  • 1 juli 2015: de gemeente gaat opnieuw goedkeuringstermijn verlengen.
  • 27 augustus 2015: IKEA zegt telefonisch toe naar Zaandam te komen. Uit het persbericht van de gemeente: “de gemeente ontvangt een bijdrage voor de ontsluiting van het gebied.”
  • 15 september 2015: Raadsinformatiebrief van wethouder Dennis Straat: RON gaat verkopen en er is een sloopvergunning verleend. In een geheim stuk staat dat de gemeente € 3 miljoen van IKEA wil voor de ontsluiting van van het gebied. IKEA behoudt zich het recht voor om pas later (of helemaal niet) te gaan bouwen. Tot 1 januari 2019 mag ze daar over denken.

Het volledige IKEA-dossier.