De gemeente Zaanstad gaat het Ikea-kavel aan de Stormhoek in Zaandam (bedrijventerrein Zuiderhout) kopen voor € 11,2 miljoen (ex btw) van eigenaar Ikea. Inclusief btw wordt dat € 13,5 miljoen. Het terrein zal waarschijnlijk eerst gebruikt worden voor 400 tijdelijke container-woningen, maar zeker is dat niet.

De raad van Zaanstad heeft inmiddels een krediet van € 12.376.000 (dat is inclusief de helft van de btw) beschikbaar gesteld.

De taxatiewaarde was € 11,9 miljoen volgens Zaanstad. Als de gemeente geen gebruik had gemaakt van het aanbod van IKEA, dan was IKEA vrij om de grond aan een ander te verkopen. Ikea wilde aanvankelijk een winkel op dat stuk grond maar heeft daar vanaf gezien.

Het terrein moet overigens nog wel gesaneerd worden, ook moet er een extra ontsluiting komen. Vanwege de omringende industrie lijkt permanente bewoning voor een groot deel van het gebied op korte termijn niet waarschijnlijk. ‘Flexwonen’ op het 34.433 m2 grote IKEA-kavel is daarom de eerste optie maar ook niet zeker: “als uiteindelijk blijkt dat zowel flexwonen als herontwikkeling toch niet haalbaar zijn, dan kan de kavel met beperkt risico ook weer tegen huidige bestemming verkocht worden. Vanuit het eigendom kan de gemeente dan zelf bepalen voor wat voor bedrijven.”

Geheimhouding

De raadsvergadering verliep nogal ongemakkelijk bij dit onderwerp. Peter van Haasen (PVV) en Juliëtte Rot (DZ) zeiden nauwelijks iets over het onderwerp te kunnen zeggen vanwege de geheimhouding. Vanwege het “astronomische bedrag” stemde de PVV dan ook tegen, zeker “als dat gedeeld door het aantal containerwoningen” (maar dat aantal mocht hij ook niet noemen). Juliëtte Rot was met de rest van DZ ook tegen, het was volgens haar “een niet sluitende business case” terwijl het resultaat van de onderhandelingen met Ikea volgens haar “niet in het voordeel van de gemeente en de belastingbetaler” waren.

In de stukken die aan de raad zijn gestuurd, staat dat de “opheffing geheimhouding kan plaatsvinden direct nadat de raad een positief besluit heeft genomen om een krediet beschikbaar te stellen voor de verwerving van de IKEA-kavel te Zaandam.” Maar dat is nog steeds niet officieel gebeurd, terwijl de raad wel dat besluit heeft genomen.

Via een woordvoerder laat wethouder René Tuijn weten dat er – in weerwil van die belofte – toch niet gepubliceerd wordt omdat er “eerst toestemming aan Ikea moet worden gevraagd”. Waarom dat nodig is en waarom dat dan niet in de informatie aan de raad staat, kan de woordvoerder (namens wethouder Tuijn) niet uitleggen.

Behalve PVV en DZ stemden alle partijen in met de aankoop.

Lees hier ons Ikea-dossier.

Door Piet Bakker, bronnen: raadsvergadering 21 september en stukken voor die vergadering, eerder nieuws op De Orkaan, contact met Zaanstad. Foto’s: Silva Honig.