Zaanstad kraakt: vertraging bij bouwen, woonbeleid en vergunningen

Zaanstad gaat minstens drie maanden lang “onderdelen van het proces rondom gebiedsontwikkeling” inperken waardoor “een aantal lopende en nieuwe initiatieven zullen vertragen”.

Dat betekent concreet dat bouwprojecten later worden uitgevoerd, vergunningen minder snel worden verleend en verkeersplannen worden uitgesteld. Ook wordt de ‘doelgroepenverordening’ bij het woonbeleid waardoor Zaanse starters voorrang krijgen, ‘gefaseerd’ (= later ingevoerd).

Volgens de gemeente komt dat door een combinatie van factoren. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim. En omdat veel mensen thuiswerken en soms de verzorging van gezinsleden op zich nemen, zorgt dat voor extra problemen. Ook is het lastig om vacatures op te vullen en zijn er veel nieuwe regels die moeten worden doorgevoerd.

Corona

De ambities op het gebied van bouwen, wonen en verkeer zijn er nog steeds, maar:

“Met de huidige capaciteit, lopen wij hierbij echter aan tegen de grenzen van ons kunnen.

Bovenop de standaard werkdruk door een krappe bezetting ten opzichte van de complexiteit van de Zaanse opgaven, is er sprake van extra uitval als gevolg van Corona.”

Opmerkelijk is dat het hoge ziekteverzuim “mede als gevolg van corona” is ontstaan volgens burgemeester Hamming. Dat houdt in dat het sowieso al hoog was. Eerder kwamen er signalen uit het stadhuis dat de bestuurscultuur daar mede de oorzaak van zou zijn. Die link wordt overigens niet gelegd in de Raadsinformatiebrief.

Bij de laatste raadsvergadering van december 2021 zei burgemeester Hamming al dat het ziekteverzuim ‘enorm groot’ was waardoor er een ‘noodsituatie’ dreigde te ontstaan en de gemeente de focus zou gaan leggen op “de meest noodzakelijke werkzaamheden.”

Ontwikkelopgave

De afdeling Stedelijke Ontwikkeling van Zaanstad stuurde in december al een brief naar ontwikkelaars waarin wordt aangekondigd dat “een aantal lopende en nieuwe initiatieven vertraagd worden.” Het ambtelijk apparaat kan de ambities voorlopig niet meer aan, en “dat betekent dat wij het proces dat samen hangt met de ontwikkelopgave in onze stad voor enige tijd inperken.”

Projectontwikkelaars die De Orkaan sprak, stellen echter dat er ook voor corona al sprake van vertraging en veel uitstel bij Zaanstad was, dat is door corona en thuiswerken alleen maar toegenomen.

Gefaseerd

Concrete maatregelen voor de komende drie maanden zijn:

 • Het aanbieden van het vergunningenadvies wordt gestopt. De 85 liggende aanvragen worden nog afgehandeld. Het betekent een “langere doorlooptijd” voor aanvragen.
 • Het opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) wordt ‘gefaseerd’ (vertraagd).
 • Bij woningbouw en gebiedsontwikkeling wordt voorrang gegeven aan “projecten met een forse sociale doelstelling en aan projecten die kansrijk zijn om binnenkort te starten met de bouw.” MAAK.Zaanstad Noord en Centrum en Achtersluispolder lopen ‘enige vertraging’ op.
 • het uitvoeringsprogramma voor de horecavisie wordt voorlopig gestaakt
 • Binnen het beleidsgebied Wonen wordt de implementatie van doelgroepenverordening gefaseerd (dat gaat o.a. om het voorrangsbeleid voor Zaanse starters).
 • Een nieuw evenementenbeleid wordt doorgeschoven naar de nieuwe coalitie
 • Raadsvragen moeten ‘effectiever’ worden beantwoord (bijvoorbeeld telefonisch).

De maatregelen gelden voorlopig tot 1 april maar het is mogelijk dat “de noodzaak ontstaat nieuwe maatregelen te treffen of bestaande te verlengen tot langer dan 3 maanden.”

Vragen DZ

Juliëtte Rot van DZ heeft al vragen over de situatie gesteld: “Hoe kan het dat vergelijkbare gemeenten, geen beleidsmaatregelen hoeven te nemen om een vermindering van de werkdruk te bereiken?” Ook vindt Rot dat het college op de stoel van de raad gaat zitten door zelf de prioriteiten te kiezen. Het telefonisch beantwoorden van raadsvragen beperkt de controlerende taak van de gemeenteraad volgens Rot.

Foto boven (De Orkaan): de voormalige Lidl Aldi in Koog a/d Zaan, het woningbouwproject aldaar is vertraagd.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Adri van Wijnen

  Het was de voormalige Aldi in Koog aan de Zaan

 • l. Boonstra

  Vragen naar de bekende weg, minder ambtenaren was ook het speerpunt van DZ. En nu wordt het iets drukker en ja er vallen gaatjes welke niet uit een beetje reserve opgevuld kunnen worden.
  Nu zullen vele ambtenaren ook niet in Zaanstad wonen , elders is het rianter en er is genoeg keus in de wijde tot zeer wijde omgeving voor iemand om niet dit azijndorp te kiezen. , huilen over alles en nooit een oplossing.
  Want dat is het gewoon allemaal dorpspolitiek en niet een beetje kijk op wat de toekomst gaat brengen

 • M Wolkers

  Foto boven (De Orkaan): de voormalige Aldi was ook voor Corona al leeg, het pand verder op wordt nu gedeeltelijk gesloopt en herbouwd voor wie? Oja koop sector! Natuurlijk

  • Adriaan van Tulpenbaard

   Als ik het niet goed vergis moeten van alle nieuwe projecten in de Zaanstreek 30% van de nieuwe woningen Sociale huur woningen zijn.

 • Jan Mulder

  Het is een “zieke” organisatie maar ik ben bang dat het verder strekt dan Corona als ik de berichtgeving op de Orkaan mag geloven.

  Verder zet de gemeente in ongeveer ieder project de burger buitenspel waardoor trajecten alleen maar langer duren. Burgeninspraak en participatie is het “medicijn” voor de woonopgave.

  • Ron Bouw

   Beste Jan , klopt helemaal wat je schrijft, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, laten we dan afrekenen met dit college wat er nu zit en stemmen voor raadsleden die wel iets met de Zaankanter op heeft, dat is de enige manier.

 • Ron Bouw

  Met welke projectontwikkelaars praat de Orkaan?,dat willen wij dan wel weten.

  • De Orkaan

   Dat is een terechte vraag, Ron. We houden ook niet van ‘geheim’.
   Toch willen de ontwikkelaars die we spraken/spreken (nog) niet met naam op De Orkaan over dit onderwerp. De afhankelijkheid van de ambtenaren van Zaanstad is hieraan schuldig. Wordt vervolgd.

 • André van Beveren

  Dan is de conclusie dat het ambtenaren-apparaat een ‘zieke’ organisatie is. En het kan allemaal zo eenvoudig en snel: Luister gewoon naar je burgers, praat met ze en stel je plannen gewoon voor. Dan voorkom je protesten, felle campagnes, rechtszaken en Hoge Raad. Want dan krijg je inderdaad een enorme vertraging.

 • Steven van 't Veer

  Ook andere gemeenten kennen dit probleem en die gaan er op dezelfde wijze mee om als Zaanstad. Zaanstad is hier niet uniek in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *