Volgens Natuur en Milieu Noord-Holland zijn er in Zaanstad ruim 9000 woningen gepland in gebieden waar tot voor kort nauwelijks gebouwd mocht worden in verband met de geluidscontouren van Schiphol.

Omdat per 1 januari 2018 de wet is aangepast kunnen gemeenten en provincie nu zelf ontheffing verlenen (in plaats van het rijk) om binnen die zones te bouwen.

In Zaanstad gaat het om 218 binnen het LIB-4 ‘kerngebied’ en 7.148 woningen in het ruimere LIB-5-gebied. Daarnaast zijn 2.174 woningen gepland binnen een straal van 1500 meter van het LIB-5-gebied. Volgens Natuur en Milieu zullen ook bewoners in die gebieden last van geluid ondervinden. In potentie gaat het om 9.500 ‘nieuwe’ bewoners die in die gebieden zouden kunnen gaan wonen.

In de hele Metropoolregio Amsterdam gaat het om 6.366 nieuwe woningen in het LIB-4-gebied, bijna 28.000 in het LIB-5-gebied en bijna 46.000 woningen binnen 1500 meter van het LIB-5-gebied. Totaal: 80.000 woningen met ruim 170.000 bewoners.

In Zaanstad lijkt het vooral te gaan om woningen in Saendelft, Hembrugterrein en Achtersluispolder (pagina 33 van het rapport). Hier het volledige rapport van Natuur en Milieu.

Bewoners van deze woningen moeten gewaarschuwd worden voor eventuele geluidshinder. Schiphol en de luchtvaartsector zijn daarmee gevrijwaard van claims achteraf.

Wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele overschrijding van de grens van 500.000 vliegbewegingen waar Schiphol op aanstuurt, is niet bekend.