Zaanstad: ’s avonds geen scooters over Dam

Zaanstad heeft het omstreden besluit om van de hele Dam in Zaandam een voetgangersgebied te maken ingetrokken.

De gemeente zegt met verschillende partijen te gaan overleggen “over hoe de overlast van scooters en bromfietsers tegen gegaan kan worden en de veiligheid van horecapubliek het beste gewaarborgd kan worden.”

Daarmee is een belangrijke angel uit de regeling: de afsluiting zou namelijk ook voor fietsers gelden. Die zouden een omweg over Rustenburg of Beatrixbrug – inclusief gevaarlijk oversteken – moeten maken tussen 22.00 en 6.00 uur.

In een toelichting in de Staatscourant schrijft Zaanstad nu dus nadrukkelijk dat het om de overlast van scooters en bromfietsers gaat. De confrontatie met horeca-bezoekers zal overigens vooral in het weekend plaatsvinden, maar de afsluiting zou wel elke dag zijn.

De hamvraag is natuurlijk of de scooters zich door een bordje laten tegenhouden. Zonder handhaving zal de regeling een dode letter worden, net zoals nu het fiets- en bromverkeer op het stuk van de Dam rondom het standbeeld van Czaar Peter zich weinig aan lijkt te trekken van het verbod dat daar nu geldt.

Het nieuwe verbod betreft de doorgaande route tussen Damstraat (vanaf de Damkade) over het stuk Dam langs café Swart en restaurant Gewoon Lekker en Wilhelminabrug.

Tegen het intrekken van het besluit kan overigens weer zes weken bezwaar worden aangetekend wat een bekendmaking van een nieuwe regeling vertraagt.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *