Zaanstad: toename kamerverhuur ‘ongewenst exces’

Van de 21 woningen waarvoor in 2020 een vergunning voor kamerverhuur is aangevraagd, zijn er 16 recent van eigenaar verwisseld. Tussen juni 2019 en nu werden de huizen verkocht tussen prijzen die varieerden van € 225.000 tot € 359.000.

Het lijkt er dus op dat de huizen vrijwel meteen klaargemaakt zijn voor kamerverhuur. Zaanstad gaat er vanuit dat de forse opbrengst van kamerverhuur tot de groei van aanvragen heeft geleid. In Westerwatering denken ze dat recente controles de oorzaak zijn.

De woordvoerder van wethouder Songül Mutluer laat weten dat bij de aanvraag van vergunningen geen achterliggende motivatie wordt gevraagd en dat er dus ook geen officiële verklaring voor de toename van het aantal aanvragen is. Echter:

“We gaan ervan uit dat de toename veroorzaakt wordt door het tekort aan woningen en de hoge opbrengsten die verhuur met zich meebrengt. We vinden dit een ongewenste ontwikkeling en hebben het tegengaan van excessen benoemd als bestuurlijke prioriteit. We onderzoeken wat op korte termijn en op lange termijn de mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling te remmen.”

Zaanstad werkt aan beleid voor particuliere vakantieverhuur (Airbnb), woningsplitsing en kamerverhuur. Als nieuw beleid kamerverhuur lastiger maakt, zou dat ook een oorzaak kunnen zijn voor grote hoeveelheid aanvragen (in 2019 werden slechts 2 vergunningen verleend).

Het nieuwe beleid zou voor de zomer klaar moeten zijn. Nu worden aanvragen getoetst aan het bestemmingsplan en de bouwkundige situatie aldus Zaanstad.

Controle

De Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf heeft een andere verklaring voor de plotse toename van het aantal aanvragers. De vereniging heeft een lijst met ‘verdachte’ adressen waar kamerverhuur zou plaatsvinden aan de gemeente gestuurd. De vereniging vermoedt dat na controle eigenaren een vergunning zijn gaan aanvragen. Dat zou verklaren waarom ze vrijwel allemaal gelijktijdig zijn aangevraagd.

In antwoord op vragen van De Orkaan zegt Zaanstad dat er “inderdaad gehandhaafd [wordt] op vakantieverhuur, Airbnb en kamerverhuur. Dat gebeurt op basis van signalen.” Die signalen zouden dus dus klachten uit de buurt of verzoeken om handhaving kunnen zijn. De gemeente heeft een handhavingsplicht. Als de aanvragen na controle zijn geweest, betekent dat ook dat (een deel van) de aanvragers in overtreding was.

Onorthodoxe maatregelen

Ondertussen hebben Peter van Haasen (PVV), Annemarie van Nieuwamerongen (VVD) en Harrie van der Laan (POV) een motie ingediend waarbij gevraagd wordt

“te onderzoeken welke maatregelen het  college kan treffen om op korte termijn buitensporige verkamering van eengezinswoningen af te remmen. Onorthodoxe maatregelen hierbij niet uit de weg te gaan.”


Voor dit artikel is gebruik gemaakt van verkoop-sites zoals Funda, Jaap.nl en informatie van makelaars. De prijzen zijn de vraagprijzen. Bij vijf adressen hebben we (nog) geen recente verkoopinformatie gevonden. Aanvullend onderzoek bij het Kadaster kan daar meer over aan het licht brengen. Ook zijn de antwoorden van Zaanstad in het artikel verwerkt en informatie van de Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf en de motie van PVV, VVD en POV. Er zijn aanvullende vragen gesteld aan Zaanstad. Het is een vervolgstuk op dit artikel.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *