Run op vergunningen kamerverhuur in Zaanstad

Dit jaar werden niet minder dan 20* vergunningen aangevraagd om in een bestaande woning een kamerverhuurbedrijf te beginnen. In één geval is de vergunning al verleend.

Vooral Westerwatering is populair, daar zijn 10 vergunningen aangevraagd. In vrijwel alle gevallen gaat het om eengezinswoningen waarin vijf kamers of meer apart verhuurd gaan worden.

In Westerwatering (waar in de J.A. Zandlevenstraat zelfs twee woningen naast elkaar voor kamerverhuur gaan) is in de Barbara van Meertenstraat al een vergunning verleend. Alle andere vergunningen zijn nog in aanvraag, waardoor daar nog geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. Het verlenen van de ene vergunning (op 22 januari) zou er op kunnen wijzen dat de andere ook verleend moeten worden omdat het bestemmingsplan zich daar dus niet tegen verzet.

Ook in de Russische Buurt (Czaar Peterstraat, Hogendijk) en Kogerveld (twee woningen aan de Klaverweg, foto boven) zijn meerdere vergunningen aangevraagd. In Koog a/d Zaan gaat het om twee woningen (alle adressen hieronder op de kaart).

Illegale verhuur

* UPDATE 16.00 uur: inmiddels zijn het het 21, uit de bekendmakingen van 4 maart bleek dat ook Stationsstraat 96 in Zaandam omgezet wordt naar kamerverhuur, ook daar is alleen de vergunning aangevraagd.

Lees ook: Toename kamerverhuur ongewenst exces

Waar de run vandaan komt is niet bekend, Zaanstad heeft op vragen van Peter van Haasen van de PVV eerder gesteld dat er nieuw beleid op dit gebied aankomt en bovendien wordt er inmiddels gehandhaafd op bedrijfsmatige verhuur van Airbnb. Uit de antwoorden op de PVV-vragen blijkt dat het aantal kamerverhuur-panden in werkelijkheid groter is, vooral omdat verhuur van vier of minder kamers niet gemeld hoeft te worden en omdat er ook sprake van illegale verhuur is:

“Voor kamerverhuur is een eigenaar alleen in het geval van 5 of meer kamers verplicht om een melding brandveilig gebruik te doen. Daarnaast is er sprake van illegale situaties. Bij Gebruikstoezicht staan zo’n 35 gevallen geregistreerd sinds 2015 die direct aan illegaal splitsen te relateren zijn en 31 zaken over kamerverhuur. Het werkelijk aantal kamerverhuringen kan groter zijn.”

2019: 2 vergunningen

In heel 2019 werden er maar twee vergunningen verleend voor kamerverhuur. In september is een vergunning verleend om een bedrijfsgebouw aan het Breedweer 75 in Koog a/d Zaan te verbouwen en te vergroten tot kamerverhuurbedrijf. In dezelfde maand wordt er vergunning verleend om Oostzijde 74 te splitsen in een studiowoning en een 5-kamer woning (“bedoeld als kamergewijze verhuur”).

Hieronder alle adressen op de kaart, de kamerverhuur-vergunningen en de woningsplitsingen van februari en maart 2020. (Wat zit hier niet bij: het verbouwen van kantoorpanden, winkels en horeca tot woningen, de komst van een ‘short stay’ (5 jaar) aan de Aris van Broekweg 4A, de aanbouw van woningen of opbouw van appartementen bij bestaande woningen.)

De oranje kamerverhuur (huisje) en woningsplitsing (dubbel huisje) zijn alleen aangevraagd, de groene versies zijn al verleend.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Sam Huisman

  Ik begrijp niet waarom de vergunningen niet geweigerd worden. De bestemming van een woonhuis lijkt me met een reden om in te wonen. Indien we woonhuizen permanent gaan inzetten voor kamerverhuurbedrijven/Hobby hoteliers stijgen de prijzen de pan uit en krijgen we wat er in Amsterdam is gebeurd: dorre buurten met vluchtige bezoekers, vervreemding, afvalproblematiek en overlast (wietlucht in de tuin, lawaaioverlast). Gemeente Zaanstad, u bent gewaarschuwd. Schep geen precedent.

 • B. van de Stadt

  Helemaal mee eens alleen ben ik bang dat de gemeente er geen bal aan doet. In deStationsstraat Koog aan de Zaan
  staat een kantoor annex woonhuis wordt nu omgetoverd tot boutique hotel. In de omgeving van het te komen hotel zitten diverse b&b’s. Het is helemaal van de gekke dat er woonhuizen worden verkocht die alleen dienst gaan doen voor kamerverhuur in deze tijd van woningnood.

 • Anneke Steemers

  Na het afgeven van een omgevingsvergunning kan de burger in bezwaar tegen de verstrekking. Daar staat een termijn van 6 weken voor.
  Ik raad een ieder aan die zijn/haar buurt leefbaar wil houden en geen tijdelijke “buren” wil hebben/krijgen in bezwaar te gaan tegen de vergunning verstrekking.
  Het helpt als je in de zelfde straat woont als het pand waarop de vergunning betrekking heeft, je bent dan een belanghebbende en zult meer resultaat boeken. Verenig je buren in de straat en teken met velen het bezwaar aan.
  Door bezwaar aan te tekenen zal de termijn van afgifte verlengd moeten worden, en hopelijk is dan inmiddels het nieuwe beleid van kracht.

  Houdt dus de aankondigingen van de verstrekte vergunningen in het Zaans Stadsblad goed in de gaten, of als je dit blad niet elke week krijgt: download de app “over uw buurt” om op de hoogte gehouden te worden van overheidsberichten in je eigen buurt.

  Zie anders op de website van gemeente Zaanstad:https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=651&mVrg=1640&mLok=1 of haal een Zaans Stadsblad op bij een afhaalpunt (bibliotheek, gemeentehuis,etc.)

  Kent u iemand in één van de genoemde straten waarin dit speelt? Maak de mensen attent op wat er gaande is, want als niemand bezwaar aantekend gaat het proces gewoon door…..

 • Anneke Steemers

  Bezwaar indienen kan op twee manieren:
  Digitaal via onderstaande link: u heeft dan wel een DigiD-inlogcode nodig.https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=2144120&mNch=yby38hyp5m

  Per brief: het bezwaarschrift kunt u sturen naar:
  Gemeente Zaanstad
  College van B&W
  Postbus 2000
  1500 GA Zaandam
  U kunt iemand anders toestemming verlenen (machtigen) om voor u een bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde moet dan wel een schriftelijke, door u ondertekende, machtiging meesturen met het bezwaarschrift. Een advocaat hoeft geen machtiging mee te sturen, omdat deze is ingeschreven bij de orde van advocaten.

 • Gert Schouten

  Helaas Anneke heeft de Russische Buurt een slechte ervaring met een dergelijke bezwaarprocedure. Met 5 naaste buurtbewoners hebben we een bezwaarschrift ingediend tegen een onzalig plan om een klein winkel/woonpand in 5 nog kleinere wooneenheden te splitsen, inclusief forse op- en aanbouw. En dat door een “projectontwikkelaar” die geen enkele binding met de buurt heeft. Sterker nog, die het meer als winstpakkertje lijkt te beschouwen.
  Het bezwaar vond geen enkele weerklank bij de gemeente, ergo, we kregen sterk het gevoel dat de gemeente nauwelijks baas in eigen huis is. Slimme advocaten weten de mazen in het juridische net te vinden, de gemeente holt vooral achter de feiten aan en de buurt? Ja, die heeft het nakijken en geen idee waar en door wie ze serieus genomen wordt. Maar misschien is het een goed idee Anneke, masaal bezwaar aantekenen. Er zal toch vast wel eens een lampje gaan branden dat dit niet de manier is om een stad uit te nassen en te besturen. Het zal toch vooral samen moeten, en dus ook samen met de buurt(en) en haar bewoners.

  • Anneke Steemers

   Beste Gert,
   Slechte ervaringen uit het verleden zouden een extra motivatie moeten zijn om er tegen aan te gaan voor de huidige getroffenen.
   De gemeente is wel wakker inmiddels: er is/wordt een crisisteam opgericht om te dealen met deze “rupsjes nooitgenoeg” en in het Zaanstad beraad zijn door diverse politiek partijen over deze kwestie vragen gesteld aan het college.
   Al en met al hoop ik dat er HEEL SNEL maatregelen worden getroffen door de ambtelijke molen om de leefbaarheid van Zaanstad op peil te houden. Windkracht 12 is wenselijk als werktempo 😉
   Als er bezwaar wordt aangetekend door belanghebbenden komt er in ieder geval uitstel van het verlenen van de vergunning want de ambtelijke procedure moet worden gevolgd. Of het uiteindelijk leidt tot afstel? Ik hoop het van harte, en één ding is zeker: niet geschoten is zeker mis!

 • Wendy Kind

  Als ik in die straten zou wonen, zou de overlast (waarom neemt iedereen automatisch aan dat die er is?) en de mindere parkeerplekken (die kinderen – sorry, kinderen! – hebben heus geen auto) me geen bal kunnen schelen.
  Wat ik veel erger vind is dat mensen slapend rijk worden aan de woningnood voor jonge studenten die onze nieuwe hoop/generatie/kennis/verzorgers/wetenschappers/toekomst zijn. Je gewone tussenwoning splitsen met muurtjes, kamerschermen en gipswandjes en dan aan vijf kinderen (sorry, kinderen!) rustig 550 euro per maand vragen voor een gehorige ruimte van 2×5 meter. Dat is slim, maar verschrikkelijk onethisch en heel erg niet okee!

 • Beste redactie, wij merken dat dit onderwerp zeer actueel is en in meerdere wijken in de stad leeft. Is het mogelijk om de tool te updaten of beschikbaar te maken voor meerdere editors zodat wij wekelijks updates kunnen plaatsen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *