in 2020 zijn al 29 vergunningen voor het gebruik van een woning voor kamerverhuur aangevraagd. In heel 2019 ging het maar om twee vergunningen.

Tot dusver ging het om 26 woningen in de eerste drie maanden van 2020. Daar kwamen deze week aanvragen voor woningen aan de Klaverweg, Bermuda en de Burgemeester Van de Stadtstraat in Zaandam bij.

Die laatste vergunning, voor Burgemeester Van de Stadtstraat 86, is pecies op tijd binnengekomen: op 1 april. Vanaf 2 april heeft Zaanstad de gemeente ‘op slot’ gedaan voor woningsplitsing en kamerverhuur.

Voor Klaverweg 34 werd op 27 maart een vergunning aangevraagd. Het is de derde woning in de straat waar een kamerverhuurbedrijf komt, ook voor nrs 22 en 64 zijn vergunningen aangevraagd.

De vergunning voor Bermuda 74 kwam ook net op tijd binnen: op 31 maart 2020, en deze moet dus ook in behandeling worden genomen. Het adres werd al eerder gemeld aan De Orkaan bij een bericht van 12 mei over 12 nieuwe vergunningen. In een reactie werd gemeld dat daar al kamerverhuur plaatsvond. De vergunning lijkt dus te worden aangevraagd om een bestaande situatie te legaliseren (en niet zoals er in de aanvraag staat, voor het “veranderen brandcompartimentering tbv woonfunctie voor kamergewijze verhuur).

Dat zou betekenen dat de exploitant nu zonder vergunning de woning via kamerverhuur uitbaat. De woordvoerder van wethouder Songül Mutluer laat weten dat er niet met terugwerkende kracht gehandhaafd wordt. Alleen na een melding (klacht) wordt gehandhaafd, de verhuurder kan dan gesommeerd worden te stoppen met verhuur, ook kan er een dwangsom opgelegd worden als daar niet aan voldaan wordt.

Op de vraag wat er gebeurt als er bij controle van de brandcompartimentering geconstateerd wordt dat het pand al in gebruik is als kamerverhuur, kon nog geen antwoord worden gegeven. Die kwestie is ook van belang omdat van een groot aantal panden in Westerwatering door bewoners al bij de gemeente was aangegeven dat er sprake was van kamerverhuur. Daarna zijn pas de vergunningen aangevraagd (en in sommige gevallen ook verleend): “is er geconstateerd dat er al sprake was van kamerverhuur, en zo ja, wat zijn daar de consequenties van?”