Zaanstad wil een gemeentelijk voorkeursrecht op het Ikea-kavel in Zuiderhout (Zaandam). Ikea moet – als ze willen verkopen – het dan eerst aan Zaanstad aanbieden.

Wethouder Stephanie Onclin bevestigt de eerdere plannen van Zaanstad: ”We onderzoeken de mogelijkheden voor transformatie van de Zuiderhout. Is het bijvoorbeeld mogelijk om in het gebied niet alleen werken mogelijk te maken, maar ook wonen en (maatschappelijke) voorzieningen?”

B&W van Zaanstad legt dit besluit voor aan de gemeenteraad die het moet goedkeuren.

De haalbaarheidsstudie naar de transformatie van Zuiderhout moet helderheid geven of aankoop van het Ikea-perceel door de gemeente wenselijk is.

UPDATE: de raad moet het goedkeuren voordat de haalbaarheidsstudie beschikbaar of openbaar is. Volgens de woordvoerder van wethouder Stephanie Onclin is dat geen probleem omdat het niet gaat over de aankoop maar uitsluitend over het voorkeursrecht op aankoop.

Ontwikkeling van het gebied wordt zeer kostbaar en is zeer complex bleek al drie maanden geleden toen het vorige college de plannen openbaar maakte. Dit schreven we toen over de plannen:

“Zaanstad hoopt zoveel geld uit de ontwikkeling van woningen te halen om de verhuizing van Exter en Kalfsvel mogelijk te maken (en wil onder de noordelijke ontsluiting uitkomen wat ook geld scheelt).

Het project wordt ook duur omdat Zaanstad een aangevraagde subsidie is misgelopen.

De gemeente heeft bovendien de plicht het IKEA-terrein te saneren.

Restauratie van De Schaverij (gemeentelijk monument) kost minstens € 275.000. Zaanstad onderzoekt of het pand (“hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde”) toch gesloopt kan worden.”

Ikea heeft laten weten zich definitief niet te vestigen in Zuiderhout. Volgens Zaanstad zijn ze “in goed gesprek over een mogelijke verkoop aan de gemeente.”