Nog voor het eind van deze maand komt Zaanstad met maatregelen die verkamering, woningsplitsing en commerciële Airbnb moeten beperken.

Die maatregelen zouden vooral toegepast moeten worden in gebieden rondom station Zaandam, waaronder Westerwatering. In die wijk werden dit jaar al tien vergunningen voor kamerverhuur en woningsplitsing aangevraagd of verleend.

Wethouder Songül Mutler beloofde de snelle maatregelen desnoods onder geheimhouding aan de raad voor te leggen omdat “andere partijen ook meekijken”. Zelfs POV-voorman Harrie van der Laan, normaal gesproken geen voorstander van geheimhouding kon daarmee leven “Alleen als het niet anders kan”. Die ‘andere partijen’ zouden bedrijven zijn die nu woningen in de buurt opkopen.

Van der Laan had al eerder gepleit voor ‘onorthodoxe maatregelen’ maar wethouder Mutluer was terughoudend: “Als het mag volgens het bestemmingsplan en het bouwbesluit en de brandveiligheid is in orde, dan zijn mijn handen gebonden.”

Ze beloofde wel naast de maatregelen op korte termijn ook te gaan onderzoeken of op langere termijn regels mogelijk zijn om verkamering en splitsing tegen te gaan. Dan wordt wel gedacht aan het aanpassen van bestemmingsplannen, de omgevingsvisie en de huisvestingsverordening. Voorstellen worden voor de zomer verwacht.

‘Piekje’

Voorafgaand aan het Zaanstad Beraad deden inwoners van Westerwatering hun verhaal, zo zou een woning aan het Ruitenveen klaargemaakt worden voor niet minder dan negen kamerbewoners. Er zouden minstens acht ‘verkamerde’ adressen doorgegeven zijn aan de gemeente. Wat met die informatie is gebeurd bleef onduidelijk (PVV’s Peter van Haasen: “wordt er nu al gewoond?”). Volgens de wethouder was het een 0-meting. Handhaving zou nog niet hebben plaatsgevonden, het ‘piekje’ in de aanvragen had haar verrast. (In 2019 waren er 2 aanvragen voor kamerverhuur, in de eerste 2 maanden van 2020 al 21.)

VVD-fractieleider Stephanie Onclin kreeg ook geen duidelijk antwoord op haar vraag wat er met die adressen was gebeurd, ze noemde verkamering ‘onacceptabel’ maar pleitte er ook voor om niet in een ‘regelreflex’ te schieten door splitsing totaal te verbieden.

Marc Wit van het CDA vroeg om aanvragen zo lang mogelijk op te houden, maar dat bood volgens de wethouder weinig soelaas, “we moeten ze toch beoordelen op grond van de regels die golden toen de aanvraag binnenkwam.”

Zelfbewoning

Van der Laan suggereerde extra streng op brandveiligheid toe te zien en onderzoek te doen naar de kopers van de panden. Peter van Haasen (PVV) die samen met Van der Laan en Annemarie van Nieuwamerongen (VVD) de rondvraag hadden aangevraagd, vroeg de wethouder ook mogelijke illegale situaties op te sporen, hij verwees daarbij naar de brand in de Pelikaanstraat in Zaandam waarbij ook illegale (onder)huur werd vastgesteld.

Zelfbewoningsplicht, ook een mogelijke maatregel, was volgens de wethouder alleen mogelijk bij nieuwbouwwoningen.

De plannen om verkamering, splitsing en commerciële Airbnb aan te pakken kon op brede steun rekenen, Ruud Pauw wilde deze ‘excessen’ streng aanpakken en vergeleek de uitbaters zelfs met zwarthandelaren uit de Tweede Wereldoorlog. Hij verweest naar wooncorporatie Parteon die in Wormerveer twee woningen naast elkaar had verkocht die voor Airbnb werden verbouwd [De Orkaan: Parteon eist wel zelfbewoning – iets wat ons bij twee woningen lastig lijkt.]