Een coalitie van Zaankanters Tegen Racisme (ZaTeRa), Kick Out Zwarte Piet (KOZP), ‘meerdere sinterklaascomités’ en de gemeente Zaanstad hebben afspraken gemaakt over hoe de Sinterklaasintochten in 2023 ‘veilig en plezierig’ gaan verlopen.

Nog niet iedereen is volledig aan boord. Met name in Westzaan wordt nog getwijfeld. Vorig jaar was de Sint-intocht in het dorp een strijdtoneel tussen ZaTeRa/KOZP en de Westzaanse organisatie die vrijwel uitsluitend traditionele zwarte pieten had ingezet.

De comités in Zaandam-Zuid, Zaandijk, Westknollendam, Wormerveer, Assendelft (2) en Krommenie doen wel mee. Het Koogse comité tekent de overeenkomst waarschijnlijk niet maar wil zich wel aan de richtlijnen houden. Die houden in dat Pieten volgens de NTR-richtlijn worden uitgedost.

Op maandagavond 9 oktober zijn alle partijen uitgenodigd om de afspraken te bekrachtigen. Ook geven ze toelichting op de uitkomst van de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd. Vooralsnog lijkt het er dus op dat bijna alle comité’s meedoen. Een tocht met traditionele pieten organiseren, betekent overigens automatisch dat Zaanstad geen subsidie meer geeft. Zaanstad:

De afgelopen periode heeft de gemeente gesprekken gefaciliteerd tussen verschillende Sinterklaascomités, ZaTeRa en KOZP. Tijdens deze gesprekken stond de vraag centraal hoe op een feestelijke en veilige manier de jaarlijkse intochten georganiseerd kunnen worden in de wijken en dorpen. Daarbij ging het om de fysieke én de sociale en emotionele veiligheid van deelnemers en bezoekers van de intocht en andere inwoners. Tijdens de gesprekken bleek dat er bij alle partijen draagvlak was om gezamenlijke afspraken te maken over: ‘een veilig Sinterklaasfeest voor alle Sinterklaasvierders en iedereen die er mee te maken krijgt’.”

Bij de bijeenkomst op 9 oktober vertellen de aanwezige partijen over het proces en de uitkomst. Ook zullen de volgende concrete samenwerkingsafspraken worden ondertekend.

Door Piet Bakker. Bron: gemeente Zaanstad (pers-uitnodiging, woordvoering), NTR, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: viering 2022 (De Orkaan).