Zeeheldenbuurt Wormerveer in 2020 op de schop

De vernieuwing van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer staat op de agenda voor 2020. Voor 1 april moet er duidelijkheid zijn voor huurders en particuliere eigenaren. Dan kan nog in dat jaar begonnen worden met renovatie, funderingsherstel, bodemsanering of sloop.

Aanvankelijk zou er al in 2018 gerenoveerd worden, maar omdat er vorig jaar ‘sterke’ verontreiniging werd aangetroffen, werden die plannen opgeschoven.

In totaal gaat het om 178 woningen die dateren uit de jaren vijftig. De huizen hebben ernstige funderingsproblemen, de bodem is vervuild met “zware metalen, waarbij de hoeveelheid lood en koper boven de landelijke norm ligt.” Ook werd er vorig jaar “asbesthoudend materiaal” aangetroffen.

In de woonblokken staan huur- en koopwoningen door elkaar wat de aanpak extra ingewikkeld maakt.

Op dinsdag 17 december kwamen de bewoners van de Zeeheldenbuurt in Wormerveer samen tijdens een informatiebijeenkomst, georganiseerd door woningcorporatie Parteon, de gemeente Zaanstad, de Bewonerscommissie (125 huurders) en de Belangenvereniging Herstel Zeeheldenbuurt (particulieren).

Sloop / nieuwbouw

Parteon is verantwoordelijk voor de huurwoningen. De woningcorporatie en Zaanstad hebben particulieren voorgesteld om tegelijkertijd met de huurders deel te nemen aan de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt. Medio volgend jaar moet worden begonnen de woningen in de buurt te herstellen.

Parteon neemt de vernieuwing van alle huurwoningen voor haar rekening. Voor de particulieren nemen Parteon en de gemeente samen een groot deel van de herstelkosten voor fundering en bodemsanering van een woning voor hun rekening. Deze bijdrage mag ook ingezet worden voor sloop/nieuwbouw op het eigen kavel. De particuliere eigenaren betalen de rest van de kosten zelf en dragen ook zelf de gevolgschade aan hun woning.

De gemeente gaat meer groen in wijk planten. Parteon biedt wisselwoningen aan zodat iedereen tijdens de uitvoering in de buurt kan blijven wonen. Doel is dat alle bewoners in april 2020 zekerheid krijgen hoe hun woning en hun buurt hersteld en vernieuwd wordt.

Kostbaar

Vanaf januari gaan Zaanstad en Parteon in gesprek met particuliere eigenaren. Ook zijn er inloopspreekuren voor alle bewoners uit de buurt. In februari krijgen eigenaren een concreet voorstel.

De huurders in de buurt kunnen een voorkeursplek in de buurt aangeven voor een tijdelijke woning. Parteon zorgt voor het herstel en de renovatie van de 125 huurwoningen. Met de Bewonerscommissie zijn concrete afspraken gemaakt en wordt sloop/nieuwbouw verder verkend. Harry Platte, directeur/bestuurder Parteon zegt in het persbericht van Parteon:

“In ieder woonblok zijn huurders en particulieren met elkaar verbonden. Funderingsvernieuwing en bodemsanering in een woonblok is ingrijpend en kostbaar, dat doe je het liefste samen.”

Wethouder Songül Mutluer:

“De veiligheid van alle bewoners staat voor ons voorop. De opgave in de Zeeheldenbuurt is uniek vanwege de omvang, het gemengde eigendom en de urgentie van de problemen. Het is voor de betrokkenen cruciaal dat we eindelijk een doorbraak lijken te hebben. De belangrijkste doelstelling bij deze grootscheepse vernieuwing is dat alle bewoners in de Zeeheldenbuurt een veilig thuis krijgen.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *