Woningcorporatie Parteon heeft op 26 februari bewoners van huurhuizen in de Wormerveerse zeeheldenbuurt geïnformeerd over ‘sterke verontreiniging’ die is aangetroffen in de kruipruimtes van 10 woningen in de buurt.

Het gaat om “zware metalen, waarbij de hoeveelheid lood en koper boven de landelijke norm ligt.” Ook is er “asbesthoudend materiaal” gevonden.

Het onderzoek is gedaan omdat Parteon de komende jaren 120 woningen in de buurt wil renoveren. Het gaat daarbij met name om funderingsonderzoek. De verontreiniging werd aangetroffen in de woningen uit de eerste fase van het project: Piet Heinstraat, Van Heemskerckstraat, Van Diemenstraat en Cor Bruijnweg.

Parteon stelt dat aangenomen moet worden dat ook de grond onder de andere woningen in de buurt (Karel Doormanstraat en Jan van Riebeeckkade) verontreinigd is.

Volgens Parteon is er “geen direct gevaar”. Asbestdeeltjes kunnen zich in de vochtige kruipruimtes niet verspreiden. Er wordt wel geadviseerd voorlopig de kruipruimtes niet in te gaan.

Met de gemeente Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland is door Parteon contact opgenomen. Er wordt gekeken of er aanvullend onderzoek nodig is.

De funderingswerkzaamheden – waarbij de bewoners tijdelijk zouden moeten verhuizen – kunnen door het onderzoek wellicht uitgesteld worden. Fase 1 had in juni 2018 van start moeten gaan, fase 2 in het eerste kwartaal van 2019 en fase 3 in het derde kwartaal van 2019.

Niet alleen de 120 huurwoningen van Parteon hebben funderingsproblemen en mogelijk verontreinigde grond onder het huis. In de buurt staan ook 58 woningen van particuliere eigenaren.

Foto: Google Streetview.