15 jaar 175 flexwoningen op Sportpark Poelenburg

Zaanstad gaat onderzoeken of er 175 flexwoningen gebouwd kunnen worden op de velden van de beachvolleyballers van Silicium in Sportpark Poelenburg. Die woningen zouden ‘naar verwachting’ 15 jaar moeten blijven staan.

Het plan om flexwoningen te bouwen aan de Zuidervaart (ook Poelenburg) is van de baan. Dat wordt te duur vanwege de gasleiding en de hoofdleiding van het riool dat daar ligt.

Het bouwen op een voormalig voetbalveld op sportpark Poelenburg was geen optie omdat dat te dicht bij de Achtersluispolder zou liggen. De plek waar de beachvolleybalvereniging zit, zou wel geschikt zijn. De procesmanager Wethouder Harrie van der Laan laat aan de omwonenden weten dat die plek “beter bereikbaar (is) voor voetgangers en fietsers via de bestaande weg door het sportpark”. Het terrein ligt aan het eind van het voetpad, vlak voor het Vijfhoekpark (kaartje onder).

Zaanstad gaat nu op zoek naar een andere plek voor de beachvolleybalvereniging op het sportpark en naar parkeerplekken. Die zouden aan de rand van het sportpark kunnen komen. “Verder moeten we onderzoek doen naar geluidsbelasting, de kwaliteit van de bodem, ecologie en alle kosten op een rij zetten. De verwachting is dat we in het najaar weten of deze plek geschikt is voor flexwoningen.”

Starters

Voor wie precies de flexwoningen bedoeld zijn, moet nog door de gemeente en woningcorporatie worden bepaald schrijft de procesmanager:

“Wel is het zo dat we ervan uitgaan dat de meeste woningen voor starters zullen zijn, ook voor starters uit de omliggende wijken. In het onderzoek gaan we uit van ongeveer 175 woningen met een hoogte van vier lagen. De flexwoningen blijven naar verwachting voor een periode van 15 jaar staan.”

De plannen maken onderdeel van een omvangrijker plan van Zaanstad om 750 flexwoningen te bouwen. In november 2020 had Zaanstad al € 3 miljoen van het Rijk gekregen om “versneld tijdelijke woningbouw te realiseren op Sportpark Poelenburg, het Hembrugterrein en bij Broedplaats de Hoop.” Toen ging het nog om 500 woningen (220 woningen in Poelenburg, 250 op Hembrugterrein en 10 bij De Hoop), dat is later opgehoogd tot 750. In feite had er in 2022 gebouwd moeten worden maar de deadline is verschoven naar eind 2023. Als er dan niet gebouwd wordt, moet Zaanstad geld terugstorten.

Kwetsbare doelgroepen

Het Hembrugterrein en Broedplaats de Hoop (Achtersluispolder) zijn al geschrapt. Sportpark Poelenburg was aanvankelijk ook afgevallen omdat er te veel bedrijven in de buurt waren, maar die locatie werd opnieuw onderzocht.

De huisvesting was destijds (2020) bedoeld voor ‘kwetsbare doelgroepen’: jongeren, dak- en thuislozen, spoedzoekers en statushouders. Nu houdt Zaanstad zich wat meer op de vlakte met ‘de meeste woningen voor starters’.

Van der Laan liet in mei van dit jaar weten dat de verlenging onderdeel was van een “breder pakket aan afspraken met het Rijk waarin ook de afspraken over opvang door het COA in Zaanstad zijn opgenomen eerder dit jaar.” Die afspraken gingen over de opvang van asielzoekers op boten in de Achtersluispolder (720 plekken) en de Gerrit Bolkade (800 plekken) tot 2030.

Toen Zaanstad de COA-plannen bekendmaakte, stelde de gemeente dat ze alleen mee wil werken aan die “extra en langere opvang op voorwaarde dat het Rijk financieel bijspringt bij het bouwen van flexwoningen die ook voor andere woningzoekenden kunnen worden ingezet.”

Twee locaties

Dat extra geld bovenop de € 3 miljoen is nodig omdat van die eerste € 3 miljoen zo’n 75 procent naar onderzoeken en programmateams gaat. Voor de ‘fysieke’ bouw is veel meer geld nodig. Die € 3 miljoen was voor het eerste contingent van 500 woningen.

Zaanstad liet in mei van dit jaar weten dat de gemeente op twee locaties wil starten met bouwen voor eind 2023. Met de plannen voor 175 woningen is Zaanstad er nog niet. Wat de tweede locatie is en hoe Zaanstad die eerste 500 gaat halen hebben we gevraagd aan de wethouder. Het totale aantal van 750 flexwoningen moet binnen vijf jaar gerealiseerd zijn.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bron: bewonersbrief en eerder nieuws op De Orkaan. Foto boven: Beachvolleybalvereniging Silicium (die we ook om een reactie hebben gevraagd). Kaartje uit Bewonersbrief.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Nico Joordens

  Eerst zou de penitentiaire inrichting hier komen en dat kon niet ivm het geurprofiel van de rioolwaterzuivering. Natuurlijk niet fijn voor de gevangenen om in de stank te zitten.
  Nu wel flexwoningen?

  • Dimitrie Grinwis

   De P.I. is er niet gekomen omdat er in een referendum tegen het plan was gestemd om daarvoor een deel van het Vijfhoekpark op te offeren.

 • Rob Wit.

  De Zuidervaart (Poelenburg) wan al bij voorbaat geen haalbare kaart om daar flex woningen te plaatsen. Ook het plan in het sportpark Poelenburg heeft veel haken en ogen. In september zal er overleg zijn met bewonersplatform Poelenburg- Vennenbuurt en het projectmanagement Flex woningen over veel vragen, waar de gemeente op dit moment nog geen adequaat antwoordt op heeft. Alles staat nog open en is onduidelijk.

 • Nico Joordens

  juist maar niet in chronologische zin, de pi zou eerst op de sportvelden komen , daarna in het vijfhoekpark ivm geurprofiel

 • patrick van oorschot

  Raar dat het oude voetbalveld hier slechts 50 meter vandaan ligt en dat is te dicht op de Achtersluispolder. (deze nieuwe locatie lijkt mij dan ook nog steeds te dicht bij industrie) Of wil de gemeente dat oude voetbalveld gaan inzetten als nieuwe locatie voor de beachvolleybalclub. En hoe dicht komt dit op het nieuwe benzinestation ….. Mag hopen dat er gedegen onderzoek gaat plaatsvinden naar deze locatie (voor 3 miljoen moet dat wel lukken) en dat het Vijfhoekpark er niet onder gaat lijden als de bewoners door het park richting centrum of elders willen … Ook de Vlinder gaat nog op de schop ….. wordt vervolgd dan maar.

 • Marlies Van agteren

  Statushouders of starters. Volgens mij kan je echt geen statushouders meer in Poelenburg plaatsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *