150 jaar treinen in de Zaanstreek: het boek…

150 jaar Zaanlijn

Op 31 oktober was het 150 jaar geleden dat de eerste trein door de Zaanstreek reed.

Over de komst van de Zaanlijn schreef Jan van der Male het boek ’150 jaar railvervoer in de Zaanstreek; een historisch overzicht van spoorweggeschiedenis in de periode 1869-2019′.

Van der Male deed onderzoek gedaan naar de manier waarop de spoorlijn tot stand kwam: wanneer werden de eerste plannen gelanceerd? Wat was de motivatie? En waarom kwam de spoorlijn te liggen zoals die ligt?

Ook aan de orde komen het doortrekken van de spoorlijn over het Noordzeekanaal naar Amsterdam, de aanleg van een spoorlijn vanuit Zaandam richting Enkhuizen, de betekenis voor de Zaanse economie, de Tweede Wereldoorlog, de komst van de Hemspoortunnel en de verplaatsing van  station Zaandam. Tot slot is ook aandacht geschonken aan het gebruik van smalspoor bij Zaanse bedrijven.

Het boek is te koop bij Bruna en Stumpel en te bestellen via 150jaarzaanlijn@gmail.com.Verkoopprijs: €19,95 ISBN: 978-94-6323-840-3

Aankondiging 150jaarZaanlijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>