In 2021 werden in Nederland bijna 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er minder dan in 2019 en 2020, maar meer dan in de jaren 2012-2018. De woningvoorraad groeide daardoor met 0,9 procent tot ruim 8 miljoen woningen.

In Noord-Holland lag de groei op het landelijk gemiddelde van 0,9 procent. Dat gemiddelde werd ook in Zaanstad (632 nieuwbouwwoningen) en Oostzaan (36) gerealiseerd. In Wormerland werd een twee maal zo hoog percentage (1,8) gehaald met 124 nieuwbouwwoningen.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.

In de Zaanstreek werd in 2021 fors meer gebouwd dan in 2020, toen ging het om ruim 200 nieuwbouwwoningen.

Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. De cijfers van het CBS zijn voorlopig. In mei 2022 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Foto boven (De Orkaan): De Industrieel aan de Westzijde in Zaandam (eind 2021 opgeleverd), onder: Spatterstraat Wormer (foto WormerWonen), opgeleverd in maart 2021.


ADVERTENTIE