Met de ‘Aanpak Evenementen meer mogelijk maken’, die de komende maanden en jaren wordt uitgerold, wordt de dienstverlening richting evenementen op orde gebracht en moet de organisatie van kleinschalige en middelgrote evenementen weer aantrekkelijk worden.

Het College van B&W wil daarom alle aanbevelingen overnemen die in het stevige adviesrapport van het onafhankelijke Event Safety Institute (ESI) genoemd worden. Meer over dit rapport vind je hier.

Belangrijke onderdelen van de ‘Aanpak Evenementen meer mogelijk maken’ zijn bijvoorbeeld:

  • Meer ruimte in het vergunningentraject voor evenementen voor het noodzakelijke gesprek tussen organisatoren en gemeente om samen een goede risico-inschatting te maken en passende maatregelen te nemen.
  • Verruiming van de meldingsplicht voor evenementen van 75 naar 250 personen waardoor veel minder evenementen (alleen de grotere) vergunningplichtig zijn.
  • Bijscholing en hulp voor organisatoren van (maatschappelijke) evenementen worden bijvoorbeeld geholpen bij het maken van een veiligheidsplan of plattegrond.
  • Versterking van de afdeling Vergunningen door het per direct aanstellen van een evenementenvergunning coördinator en beleidsmedewerker

Voor de uitvoering van deze aanpak is door het college van B&W in de Voorjaarsnota 2024 budget opgenomen, waarbij het gaat om € 250.000,- (2024) en € 438.224 (2025). Vanaf 2026 gaat het om een budget van € 265.000 per jaar. De gemeenteraad moet hier echter nog een besluit over nemen.

Wethouder Kunst en Cultuur Wessel Breunesse meldt via het persbericht:

“Evenementen zijn belangrijk voor Zaanstad. Ze zorgen voor reuring en verbinding. Vooral kleine en middelgrote evenementen zijn plekken waar Zaankanters elkaar treffen. We hebben de stevige conclusies uit het onderzoeksrapport in april gedeeld met de organisatoren van maatschappelijke evenementen en ook zij herkennen – net als wij – het beeld. We stellen dan ook voor alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Zaanstad is een prachtplek om mooie evenementen te organiseren en die willen we faciliteren”. 

Door: Dorine Kat. Bronnen: Persbericht en Raadsinformatiebrief Gemeente Zaanstad, Rapport ESI. Foto: De Orkaan archief