‘Wegens onvoldoende financiële middelen stopt Stichting Optimaal Lokaal met het uitgeven van Aktief Wormerland, Reuring (Wormerveer) en Kijk! Krommenie.’ De uitgever meldt dat op de website. Ook de toekomst van Het Lint (Assendelft) is onzeker.

Iedereen vindt lokale media en nieuwsvoorziening belangrijk, maar dat lijkt zich maar moeilijk te vertalen in geld. 

Bladen zoals Optimaal Lokaal uitgaf hebben een maatschappelijke meerwaarde, maar ze kosten geld. Een magazine vult zichzelf niet, servers kosten, papier is stervensduur, bezorgers zijn schaars, adverteerders hebben het ook niet makkelijk en om vrijwilligers wordt gevochten. 

Vooralsnog lijkt er geen toekomst voor de uitgaven, terwijl gemeente Wormerland en ook Zaanstad de kwaliteit ervan in zouden zien. Op de website van de uitgever lijkt de deur een piepklein kiertje te hebben: 

‘Op commerciële basis kunnen de bladen gemaakt worden. Het is dus de vraag of de opdracht van één van deze partijen er komt.’ 

Reuring en Kijk! bestonden betrekkelijk kort. Het nieuws- en advertentieblad Aktief werd al decennia in Wormer verspreid.

Het team laat weten ook blij te zijn:

‘Toch kijken we ook met trots terug op wat we samen met meer dan 60 betrokkenen de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt en bereikt. We willen iedereen daarvoor ontzettend bedanken! Wil je meer weten over het hoe en waarom, lees dan verder op https://optimaallokaalmedia.nl/

Voor Het Lint (Assendelft) is heel misschien een andere oplossing mogelijk: “De verantwoordelijkheid voor het uitgeven van Het Lint wordt teruggenomen door de oorspronkelijke groep vrijwilligers en het SWT Assendelft – Westzaan.” In 2022 begon Het Lint via Voorjewijkie een crowdfunding-actie. Eerst werd € 4.000 gevraagd vanwege ‘acute financiële nood’ om de uitgave in december mogelijk te maken. Later werd dat bijgesteld naar € 10.000 – geld voor december was inmiddels binnen:

“De inkomsten zijn op dit moment onvoldoende. Er zijn nog financiën om Het Lint in december uit te geven maar daarna kan er geen Lint meer gemaakt worden. De redactie is druk bezig om adverteerders en sponsoren te werven. Tot we daar voldoende inkomsten uit krijgen hebben we ter overbrugging geld nodig, vandaar deze inzamelingsactie.”

Van de gevraagde € 10.000 is inmiddels € 4.100 binnen. De actie eindigt op 21 januari 2023.