Als Zaanstad de Europese School niet krijgt…

In december van dit jaar wordt pas het definitieve besluit van het ministerie van OCW verwacht over wie de Europese School krijgt: Zaandam of Alkmaar. Een voorlopige beslissing wordt in de zomer verwacht.

Maar wat gebeurt er als de school naar Alkmaar gaat? Wat komt er dan op het vrijgekomen stuk? Woningen, of toch een school?

Het plan voor de Europese School zou ten koste gaan van 120 woningen die nu niet in de ‘Verkadebuurt’ gebouwd worden. Maar dat komt ook omdat de eisen voor deze school nogal fors zijn: parkeerplaatsen, sportvelden, gymzaal. Als het om een ‘gewone’ school zou gaan, kan dat op een plek voor 50 woningen.

En dat is precies wat er moet gebeuren volgens het Wijkoverleg Oud-West. De school die nu op de Behouden Haven is gepland, zou dan naar de Verkadebuurt kunnen: “We gaan ook voorstellen om als de Europese School naar Alkmaar toe gaat, om de geplande school achter Dirk van de Broek in de wijk te plaatsen waar die hoort.”

Ook onderwijskoepels Zaan Primair en Agora willen graag een school in de Verkadebuurt.

In de raad waren de tegenstanders (die in de minderheid waren) overigens vooral verbolgen over het verminderen van het aantal woningen. Maar dat een school niet zou ‘kunnen’ zoals eerder werd betoogd is natuurlijk niet meer aan de orde.

Op dinsdag 18 mei om 19.00 uur vergadert Wijkoverleg Oud-West via Zoom. Iedere bewoner kan zich per email aanmelden via Zoom@oudwest.nl (voor alle bewoners van OudWest Zaandam).

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *