De besluitvorming rond de A8-A9-verbinding begint op een soap te lijken. Een soap die voorlopig nog niet ten einde is. De beslissing is vier maanden uitgesteld tot na de zomer. En in plaats van drie zijn nu weer vier alternatieven.

In januari maakte de provincie bekend dat er nog drie alternatieven waren: Heemskerk, Golfbaan en Krommenie maar die laatste was plots van een tunnel in een viaduct veranderd (dat kan in een soap). 

Twee maanden later is de tunnel weer terug, of zoals de Provincie het formuleert: “Tunnelvariant voor Nul-plusalternatief mogelijk toegevoegd aan planstudie Verbinding A8-A9.”

In de jaren zeventig was er maar één alternatief: de A8 doortrekken dwars door (over, onder) Assendelft. In 2014 worden nieuwe plannen gepresenteerd met zeven alternatieven, inclusief vijf verschillende nieuwe wegen – die zouden trouwens allemaal ongelijkvloers Assendelft kruisen.

In 2016 zijn nog drie varianten over: nulplus (tunnel Krommenie) en Golfbaan en Heemskerk (tunnel Assendelft).

Nulplus was de goedkoopste oplossing en dat maakte het voor de Provincie erg aantrekkelijk. De beide andere varianten gingen door de Stelling van Amsterdam en dat ligt nationaal en internationaal gevoelig. De provincie gaat daar in Den Haag geen applaus voor krijgen. De Unesco is tegen Stelling-doorsnijdende varianten. De provincie wil niet als vernieler van historisch erfgoed de boeken ingaan.

Rekenwerk van de provincie maakte duidelijk dat de tunnel toch erg duur zou worden (en technisch lastig) waardoor er plots een viaduct uit de hoge hoed kwam. Maar… die was ook niet de goedkoopste.

Milieueffecten

En nu dus weer een tunnel, terwijl de viaductvariant “kansrijker was dan de tunnelvariant vanwege milieueffecten, doorstroming en kosten” aldus de provincie. En dat betekent dat er in deze soap nu plots weer vier varianten zijn.

De ‘nieuwe’ tunnelvariant die wordt getekend en uitgerekend is een korte tunnel tussen de Brassertunnel en de Nauernasche Vaart. Terwijl die dus “vanwege milieueffecten en doorstroming” niet zo handig was, maar misschien wel qua kosten, omdat het een korte versie is.

Een langere, diepe, tunnel onder de Brassertunnel door is door adviesbureau Bosch Slabbers beoordeeld als niet realistisch, vanwege hoge kosten, technische uitvoerbaarheid en inpassing.

Waarom doet de provincie dat? Kennelijk moet er een alternatief blijven waarin de Stelling niet doorsneden wordt. En als die niet over Krommenie kan, dan maar er onderdoor.

Liever tegen dan voor

Ondertussen groeit het verzet tegen alle varianten. Dan zouden we terug kunnen vallen op de 0-0-variant: niks doen.

Overigens is het slimmer om ergens tegen te zijn dan ergens voor. De partijen die tegen de nul-plus-variant zijn, hebben we nog niet gespot in Assendelft met een groot bord HIER MOET EEN TUNNEL KOMEN.

Het nieuwe onderzoek leidt tot een vertraging van vier maanden. Na de zomer wordt nu pas een besluit genomen over een voorlopig voorkeursalternatief, in plaats van in mei. Het onderzoeken van de tunnelvariant kost ongeveer € 100.000 euro extra.