Begin december was in de Sounnat moskee in Koog a/d Zaan een benefiet-inzameling voor de Ar-Rahma moskee. Of was het voor een Islamitisch Cultureel Centrum?

De club die de moskee (of het cultureel centrum) wil bouwen, is daar onduidelijk over. Het affiche – en de website waarop de live videostream van het evenement te zien was – bevatte de tekst “Islamitisch Cultureel Centrum Assendelft”. Maar geld moest overgemaakt worden naar de Stichting Ar-Rahma.

moskee benefiet 2

Heldere communicatie is niet het sterkste punt van de stichting. Aanvankelijk voer men onder de vlag van Kleurrijk Saendelft. De bouwaanvraag voor een cultureel centrum kreeg toestemming van de gemeente – die het kennelijk ook niet zo goed had uitgezocht. En plots was het een moskee. Op de website wisselden plaatjes van een moskee en een cultureel centrum elkaar af.

De verkoopbelofte was een ‘cadeautje’ van het vorige college. Volgens ingewijden was het huidige college, met name de verantwoordelijk wethouder Rita Visscher – onaangenaam verrast met dit koekoeksei.

Bestemmingsplan
Die belofte tot verkoop van de grond is er overigens nog steeds, en aangezien een cultureel centrum (of een moskee) volgens het bestemmingsplan mogelijk is, kan die er nog steeds komen.

Gelukkig voor het college – en de verontrustte omwonenden – krijgen de initiatiefnemers het geld voor de moskee, naar schatting zo’n € 800.000, niet bij elkaar.

De benefiet leverde volgens het Dagblad Zaanstreek € 11.600 op, minder dan het streefbedrag van € 50.000 (zie foto hieronder, genomen op zaterdagochtend 5 december).

moskee benefiet

Dat ‘streefbedrag’ zou overigens slechts een symbolische betekenis hebben gehad zeiden de organisatoren tegen Dagblad Zaanstreek. Een streefbedrag is dus geen streefbedrag, een cultureel centrum is dus een moskee… na de actie met de omstreden Belgische inzamelaar Tarik Ibn Ali opnieuw een publicitaire uitglijder.

Maar minstens zo interessant was wat er tijdens de benefiet gebeurde. De inzamelings-iman Aziz Elbahh liet zien dat hij niet uit de liberale islamitische traditie stamt. Zijn uitspraken werden blijkens de commentaren bij het verslag op De Orkaan niet door iedereen gewaardeerd.

Hoofddoek
Zo werd een meisje van 10 verboden bij de mannen te gaan zitten. Ook werd haar verteld dat ze voortaan een hoofddoek moest dragen. Een meisje van 5 dat net haar verjaardag had gevierd kreeg te horen dat moslims geen verjaardag vieren, alleen het suikerfeest en het offerfeest.

In een commentaar bij het verslag werden deze opvattingen verdedigd.

Er is niets mis mee. In Nederland mag elke groep zich verenigen en een locatie hebben voor zijn activiteiten en zo ook Moslims. Er is hier niets dat tegen de wet indruist.

Dat klopt. Er zijn ook christelijke stromingen die er orthodoxe ideeën op nahouden en gebruiken in stand houden die door een groot deel van de Nederlanders als vreemd ervaren worden. In de comments van De Orkaan gaat Mimoun verder:

“een moslim hoort bepaalde fundamenten te hebben waaronder het niet vieren van verjaardagen en het dragen van een hoofddoek. Moslims hebben inderdaad maar twee feesten, het Suikerfeest en het Offerfeest. En als u gelooft in Sinterklaas, zwarte piet en de kerstman moet u dat vooral blijven vieren en u krijgt mijn volledige respect. Enige wat ik er voor terug vraag is uw respect.”

En dat klopt maar voor een deel. Dat alle ‘moslims’ maar twee feesten vieren en dat moslimvrouwen hoofddoeken moeten dragen is onjuist. Er zijn verschillende stromingen binnen de islam. En deze ideeën worden vooral door de fundamentalistische salafistische richting onderschreven. Onder Marokkanen in Nederland heeft deze richting veel aanhangers.

Fundamentalisme
De richting is vanwege haar fundamentalisme omstreden, in Elsevier pleitte Afshin Ellian bijvoorbeeld begin deze maand voor een verbod op het salafisme. In Zaanstad probeerden POV en DZ de benefiet te verbieden maar de gemeente stelde dat tegen Aziz Elbahh geen verdenkingen bestonden. Bovendien zouden er andere vrijheden geschonden worden bij een verbod.

In het Dagblad Zaanstreek stelde woordvoerder Adil Malouk van de stichting Ar-Rahma Kleurrijk Assendelft dat het om een Islamitisch Cultureel Centrum ging, met daarin een gebedsruimte, klaslokalen, vergaderruimte en een conferentiezaal: “het wordt voor iedereen toegankelijk, moslim of niet”.

De benefiet doet iets anders vermoeden, het wordt een op fundamentalistische leest geschoeide moskee. Dat is niet verboden, maar het zou de organisatoren sieren als ze daar eerlijk voor uitkwamen.

moskee november copy