Anneke van Dok: ‘Als de smalle weegbree bloeit’

Ik vond het Orkaanbericht over de diploma-uitreiking aan de tweeëntwintig geslaagden van praktijkschool De Faam het beste nieuws van vorige week. Dat de school al tien jaar eigen certificaten uitreikte is prijzenswaardig, maar doet niets af aan de betekenis van een landelijk, officieel erkend diploma.

Door Anneke van Dok

Ik hoop vurig, dat dit bewijs van erkenning geen windei is, maar een tastbaar begin van meer waardering voor elke leerling; welke capaciteiten en talenten die ook bezit. Omdat er wordt gewaarschuwd voor een daling in de toestroom naar technische vakken is dit het goede moment. Bovendien komen we nu al vaklui, die met hun handen (en hoofd) werken, tekort.

 Ik vind dat de aandacht in de afgelopen decennia teveel is gericht op het streven naar de ‘hoogste’ vormen van onderwijs, waarbij de Cito-toets als zwaard van Damocles boven de hoofden van te jonge scholieren hing. Af en toe mijmert er nog iemand, met veel heimwee in zijn stem, over de geneugten van de vroegere LTS, voorbijgaand aan het feit dat juist het VMBO en MBO vaklieden opleiden, die ook kennis hebben van theoretische vakken,

 Ikzelf denk liever terug aan de Contourennota (1975) van minister Jos van Kemenade, waarin hij een pleidooi hield voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Hij vond dat de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs op latere leeftijd moest plaatsvinden en hij brak een lans voor tweede- kans- onderwijs. De Moedermavo is er een goed voorbeeld van. Bij de nota hoorde ook een beknopte, voor iedereen goed leesbare versie met de titel Als de smalle weegbree bloeit

Vorige zomer heb ik persoonlijk ervaren, dat louter theoretische kennis nutteloos is, wanneer er geen vaklieden beschikbaar zijn. Ik denk dat iedereen, die zijn huis wil verbouwen, zal ontdekken hoe afhankelijk hij is van de beschikbaarheid van een loodgieter, elektricien, of metselaar. En wie graag kinderen wil, houdt nu zijn hart vast: kan het wel, als er straks geen kinderopvang meer zal zijn? Daarom moet er een opwaardering komen voor mensen die van aanpakken weten: niet alleen financieel, maar ook qua prestige. Dat wens ik vooral de geslaagden van De Faam toe. Laat niemand het meer in zijn hoofd halen om vmbo- en praktijkscholen ‘lager onderwijs’ te noemen.

.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *