‘Nog meer regels, daar zit de bouwwereld niet op te wachten.’ De verontwaardiging, geuit door de bouwers zelf, maar ook door een wetenschapper, spatte van mijn televisiescherm. Het nieuwe beleid van de provincie Zuid-Holland, om prioriteit te geven aan de bouw van sociale woningen, deed heel wat stof opwaaien

Door Anneke van Dok

Volgens de tegenstanders was de maatregel overbodig, omdat de doorstroming zijn werk moest doen. Door prioriteiten te stellen stagneerde de bouw nog meer!

Ikzelf kon de redenering van het provinciebestuur goed begrijpen. Als er schaarste is, moet je keuzes maken. En die keus valt in Zuid Holland terecht op mensen die de minste kans hebben om een betaalbaar huis te bemachtigen of door te stromen. De doorstroomillusie loopt vast op de inkomensverschillen van de woningzoekenden.

Dat de verhoudingen nu scheef zijn, ligt nergens anders aan dan aan het ontbreken van strakke regie van de overheid.

Ik zou het toejuichen, wanneer bouwers, makelaars, en planners in Zaanstad de handen ineen slaan en op zoek gaan naar nog meer mogelijkheden van herbestemming. Maar niet in een weiland of op een industrieterrein; zonder openbaar vervoer, winkel of school. Wanneer je toch buiten de lijnen kleurt, moet je ook de nadelen daarvan onder ogen zien en extra voorzieningen realiseren. Niet door marktdenken, maar wel via gezond verstand en een eerlijke verdeling. Duurt iets langer, maar wel in de dubbele betekenis van het woord.

Lees ook:

Door Anneke van Dok. Foto De Orkaan (noordwesthoek Hembrugterrein wordt bouwrijp gemaakt, januari 2024)