De uitbreiding van de woningvoorraad lijkt ook in Zaanstad niet echt te lukken. Dat is niet verwonderlijk, wanneer je de struikelblokken en andere obstakels bij elkaar optelt. Bovendien zien de verkiezingsprogramma’s er volgens het Sociaal Cultureel Planbureau wel veelbelovend maar niet doortastend uit. De oplossing van het probleem ligt in het terugdraaien van allerlei besluiten, die een zorgzaam huisvestingsbeleid in de weg staan. Zo ook het besluit om de markt het werk te laten doen en de zorgtaak van de overheid af te bouwen. Waarbij de linkerhand niet wist wat de rechterhand deed.

Door Anneke van Dok

Een paar voorbeelden: de bejaardentehuizen boden zorg en huisvesting aan mensen, die in een (te groot) huis woonden en aangewezen waren op beperkte zorg. Die voorziening is afgebouwd, waardoor de zo bejubelde doorstroming op de woningmarkt werd afgeremd. Tegelijkertijd werden huurwoningen uit de voorraad gehaald, verkocht of gesloopt

Door de invoering van het leenstelsel voor studerenden, de strengere eisen voor een hypotheek, en de stijging van de rente, werd de entree op de huizenmarkt voor starters bijna onmogelijk.

Door het ontbreken van een op demografische feiten beruste visie en een goede nota op de ruimtelijke ontwikkeling, werden kansen onbenut en miskleunen toegelaten. Onder een miskleun versta ik de bouw van te dure appartementen op plaatsen waar sociale woningbouw dringend gewenst is, waardoor daar nog meer personeelstekorten ontstonden in de zorg en het onderwijs. De stijgende huurprijzen deden de rest.

De dynamiek op de huizenmarkt kent drie categorieën, die van de allerrijksten even buiten beschouwing gelaten.

De carrousel, waarin huizenbezitters ronddraaien en profiteren van het nog steeds ruime aanbod in de duurdere sector. 

De tredmolen, waarin mensen met een kleine beurs gedwongen worden te blijven wonen in slecht geïsoleerde, niet passende huisvesting. De overstap naar het carrousel is bijna niet mogelijk.

De buitenlucht: voor een groeiende groep mensen die nergens aan te pas komen, omdat er niets voor hen overblijft.

Het idee, dat je het probleem oplost met noodbouw (ook wel tiny houses of flex-woningen genoemd) gaat alleen op voor senioren met lieve kinderen, die tijdelijk een huisje voor hun ouders in de achtertuin toestaan.

Wie alleen noodgrepen toepast, verschuift het probleem naar de niet al te verre toekomst, wanneer de geldingsduur van de lichte bouwvergunning afloopt voor alle flex-woningen. Bovendien krijg ik het visioen van nieuwe probleemwijken. De nieuwe regeringsploeg zal aan de slag moeten en geitenpaadjes gaan vervangen door een stevige visie op de ruimtelijke ordening in samenhang met beleid voor de zorg, het onderwijs, het milieu en de bestaanszekerheid van mensen die nu geen enkel uitzicht hebben op een degelijke en passende huisvesting. Hopelijk vindt de rechterhand dan de linker weer. Ook in politiek opzicht.

Door Anneke van Dok. Foto: Rusthuis Hervormd Centrum (Zaandam), Orkaan-archief.