Anneke van Dok: Uit de brand, in de brand

Vergeleken met de verwoestende branden in Canada, Tenerife, Griekenland en Haïti, lijken de Orkaan- berichten over drie branden van de afgelopen week van klein belang. Het effect voor de slachtoffers, omwonenden huisdieren mag echter niet worden onderschat.

Daarom klonk, het journaalbericht, dat de brandweer in Nederland meer taken wil in o.a. de nazorg, mij als muziek in de oren.

Eindelijk een organisatie die zijn dienstverlening wil vergroten in plaats van inperken. Bovendien past dit aanbod goed bij de kerntaken, die in de afgelopen jaren steeds meer worden toegespitst of preventie en nazorg.

De branden in Porto Fino, in een woning op de Perzikkruidweg en in Assumburg hadden verschillende oorzaken, maar ze lieten alle drie zien hoe snel zo’n brand kan ontstaan, en welke gevolgen die voor de bewoners heeft. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren, maar dat had heel goed wel het geval kunnen zijn. Naast kortsluiting of onachtzaamheid is brandstichting steeds vaker de oorzaak. 

Ik heb het effect van branden helaas meermalen persoonlijk ondervonden tijdens mijn burgemeesterschap. Ik heb ook in voorlichtingsfilms kunnen zien hoe snel een brand zich ontwikkelt en hoe weinig tijd er is om te vluchten, voordat het vuur zich heeft verspreid. Het leed is onvoorstelbaar, ook als er geen slachtoffers zijn. Niet alleen verlies je alles wat je dierbaar is, zoals foto’s en films, de geborgenheid van een thuis en het gevoel van veiligheid in de een toekomst. Het verdriet om een huisdier is invoelbaar voor iedereen die van zijn hond of kat houdt.

Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat mensen zich ervan bewust worden, dat een kleine voorzorgmaatregel hen deze ellende kan besparen. De aanschaf van rookmelders, is er een van, mits op de juiste plaats gemonteerd en regelmatig voorzien van nieuwe batterijen. Met blusmiddelen kun je het uitslaan van een brand voorkomen en het nadenken over vluchtwegen is geen vorm van extreem pessimisme. Denk ook even na over de brandwerendheid van bankbekleding en gordijnstof, als je je interieur vernieuwt.

In het Staatsblad van april werden allerlei regels voor textiel afgekondigd, maar ik heb nog niets gelezen over eisen aan brandwerendheid.Ik heb veel respect voor de brandweerlieden, die zich niet alleen bezighouden met het blussen van het vuur, maar zich ook bekommeren om de gedupeerden en ik juich het toe dat ze hun taak willen verbreden.

Tegen iedereen, die meent dat zijn fikkiestoken kwajongensspel is, wil ik kwijt dat het een laffe daad is die je tot moordenaar kan maken.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *