‘Beren-bouw’ Krommenie wordt testcase voor participatie

Zaanstad en Parteon onderzoeken of bij de Grote Beer in Krommenie zo’n 40 woningen bijgebouwd kunnen worden. De woningen moeten op de plek van de garageboxen komen.

Uit het persbericht van Parteon over de ideeën van bewoners van de Kleine en Grote Beer lijkt op te maken dat zij liever andere plannen zien.

Eerder meldde Parteon al dat ”veel bewoners geschrokken zijn van het nieuws”. Een groot deel zag liever niks veranderen in de buurt: ”Veel mensen zijn gehecht aan de rust, het uitzicht en het groen in de buurt.”

Uit het verslag over de ’meedenksessies’ “waarin samen met bewoners verder nagedacht wordt over de locatie van de woningen en de gewenste doelgroepen” lijkt de weerstand niet minder te zijn geworden.

De voorkeurslocatie voor de nieuwe woningen is nog steeds de plek van de garageboxen. Maar de steun lijkt niet erg groot, ze zagen liever dat ergens anders gebouwd werd:

“extra woningen bijbouwen aan de zijkanten van de al bestaande flats of het toevoegen van woonlagen op de huidige flats. Ook het verlengen van de Beren werd genoemd. En bewoners hadden ideeën voor alternatieve locaties, verder weg van de Beren.

Bewoners spraken ook hun zorgen uit over de toenemende parkeerdrukte wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd. En zij willen dat het groen behouden blijft.”

De alternatieve locaties worden door Parteon met de gemeente besproken.

Veel bewoners willen dat de nieuwe woningen voornamelijk beschikbaar komen voor jongeren. Met voorrang voor jongeren uit Krommenie, of in ieder geval uit de Zaanstreek. Ook zien ze graag een mix van bewoners in de Beren, met gezinnen, senioren en jongeren.

Het nieuwe college van Zaanstad beloofde het allemaal anders (beter) te doen met bewonersparticipatie rond bouwprojecten. Een mooie testcase.

Lees ook ons eerste bericht over de plannen en bekijk hier de projectpagina: grotebeerkrommenie.

Foto boven: garageboxen bij Grote Beer (Google Streetview), onder: de Beren vanuit de lucht (Parteon)

Deel dit artikel:

2 reacties

 • hans van rheenen

  Echte participatie ja, maar de volgorde van werken is verkeerd.

  Waarom onderzoeken of er huizen bijgebouwd kunnen worden, waarom doet de woningbouwcorporatie dit? Omdat het hun grondstukken zijn, die nog iets moeten opbrengen.

  Waarom de omwonenden vragen? Om er de geschiktste en passendste argumenten uit te kunnen selecteren als later “bewijs van participatie” (lees excuus)?

  De gemeente pocht erop om voor ieder bouwproject eerst een visie te willen/moeten ontwikkelen … misschien dáármee eens gaan beginnen om later tenminste geen gedoe meer met draaien van de gemeente te hoeven hebben!
  Reken ermee dat ze dáárvoor geen tijd hebben, er wordt al zóó onder de groeipijn geleden …

  Schijnparticipatie produceert alleen maar nòg meer wantrouwen (een zorg voor ná de volgende verkiezingen).

 • Henk Visser

  Hier zien we de verdichting van massa en de onherroepelijke gevolgen daarvan.
  De massa bevolkingsgroei (overbevolking in de Randstad), de massa woningnood en noodzakelijke woningbouw (als gevolg hiervan), de massa oneindige economische groei, de massa forensenverkeer.
  Alles schuurt tegen elkaar aan. Verdringing van het een voor het ander. Met toenemende schade voor de volksgezondheid. Onder opeenvolgende VVD kabinetten die de zelf veroorzaakte puinhoop nu als een boomerang in het gezicht slaat.

  Daar komen dan nog de EU bepalingen bij (stikstofreductie) en de in 2018 door de WHO opgestelde richtlijnen voor geluid. Daarin wordt aangegeven dat 45 Db de maximale grens is voor een gezond leven. Alles daarboven brengt schade toe.
  De Beren liggen pal onder de aanvliegroute van de Schiphol Zwanenburgbaan.
  In clusters per dag komen toestellen om de twee minuten over op 750 meter hoogte.
  Elk cluster kan wel zo’n twee uur duren. De geluidproductie ligt tussen de 60 en 80 decibel. Vér boven de norm dus die de WHO stelt als veilig.

  De afgelopen paar jaar heeft de GGD Zaanstad onderzoek gedaan naar vliegtuig geluidoverlast. Krommenie en Assendelft pieken daarin. Aanpak is ten zeerste gevraagd. En dan is niet eens het thema fijnstof door kerosineverbranding meegenomen. Een nog grotere sluipmoordenaar.
  Als de gemeente en Parteon besluiten hier te gaan bouwen gaan zij rechtstreeks in tegen de zorgplicht die elke overheid dient na te volgen. Gaan zij willens en wetens nieuwe bewoners blootstellen aan de gevolgen van lawaai en kankerverwekkende stoffen. Gaan zij willens en wetens de levensduur van de eigen inwoners* reduceren.
  (*Aangetoond in wetenschappelijk onderzoek) Waarover genoeg te lezen is op de website van de SOS (Seanse Onderwonenden Schiphol)
  En dat moet een misdaad tegen de mensheid genoemd worden.

  Dan is het afnemende vertrouwen in de politiek meer dan gerechtvaardigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *